Do roku 2022 budeme všichni potřebovat dalších 101 dní na vzdělávání

„Do roku 2022 budeme všichni potřebovat dalších 101 dní na vzdělávání“. S tímto  provokativním prohlášením přišlo Světové ekonomické fórum ve zprávě o budoucích povoláních z roku 2018 (The Future of Jobs Report 2018). Změna poháněná čtvrtou průmyslovou revolucí je všudypřítomná a má dopad na všechny oblasti včetně budoucích pracovních příležitostí. V průběhu příštích deseti let […] Read more

42 až 142 hodin = jedna hodina vzdělávacího obsahu

Odborníci v oblasti firemního vzdělávání se neustále snaží získat větší vhled do problematiky týkající se vývoje vzdělávacích procesů a efektivnosti vzdělávání. Od té doby, co byla skutečně odstartována digitální transfomace L&D, se dostává do popředí zájmu vývoj digitálního vzdělávacího obsahu. Karl Kapp zrealizoval v roce 2003 svůj první výzkum zaměřený na časovou náročnost při vývoji […] Read more

Využijte umělou inteligenci ve vzdělávání a osobním rozvoji

Umělá inteligence (AI) má již nyní vliv na to, co čteme, sledujeme nebo kupujeme. Umělá inteligence nás neustále posouvá dopředu a díky doporučujícímu obsahu formuje naše životy. Filmy na Netflixu, videa z Youtubu, produkty z Amazonu, všechny tyto kanály využívají umělé inteligence pro předpověď toho, které objekty by mohly být pro uživatele v budoucnu zajímavé. […] Read more

Praxe versus vzdělání – propast se neustále prohlubuje

V únoru 2018 jsme zveřejnili článek Konflikt mezi vzděláním a praxí, v níž studie provedená holandskou společností zabývající se maloobchodem dospěla k závěru, že to, co vzdělávací instituce nabízejí a co, požaduje maloobchod, se diametrálně liší. Vzdělávací instituce se dle studie zaměřují na výběr profilu a na provedení vzdělávacího programu, maloobchodní organizace naopak na kompetence, […] Read more

Školení v oblasti compliance: naplnění právních požadavků nebo dopad na chování zaměstnanců?

Jsem rádi, že dochází k posunu v myšlení v oblasti korporátní compliance. Tato problematika se v minulosti soustředila na „kontrolu vyplnění správných políček” neboli naplnění právních a normativních požadavků. Pozorujeme rostoucí zájem o skutečný dopad korporátního compliance na chování zaměstnanců, potažmo na korporátní kulturu. Školení v oblasti korporátní compliance Školení v oblasti korporátní compliance tvoří významnou […] Read more

V roce 2019 je hlavním přáním LD personalizace vzdělávání

A je tu opět to období v (novém) roce. Seznamy – rekapitulující předchozí rok, také seznamy s našimi přáními pro rok nadcházející. Protože to je to, co  velká část seznamů trendů vyjadřuje: zbožná přání. Trend je definován jako „směřování, tendence, v níž dochází ke změně spíše dlouhodobého charakteru.” Seznamy trendů častěji vyjadřují to, co bychom […] Read more

Digitální transformace firemního vzdělávání

Za digitální transformaci lze považovat použití technologií místo zaběhaných pracovních procesů. Tento posun k digitalizaci povede u moha podniků k novým hodnotovým nabídkám a novým způsobům organizace práce. Digitální transformace umožňuje, aby byly organizace pružnější a konkurenceschopnější. Přináší se sebou ovšem i výzvy. Digitální transformace firemního vzdělávání Vzhledem k nárůstu řešení vzdělávání prostřednictvím digitálního obsahu […] Read more

Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání

Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání. Jakkoliv se to může jevit jako nákladné řešení, nemusí tomu tak být. Žijeme v době, kdy se ekonomický boom zdá být trvalým trendem. Podniky věnují velkou pozornost lidským zdrojům, zejména v oblasti se zapojení, rozvoje a retence zaměstnanců. Všichni ale dobře víme, že nic netrvá věčně. V době […] Read more

DuoTrainin představuje nové cíle v oblasti firemního vzdělávání

DuoTrainin, společnost zabývající se vzděláváním prostřednictvím pokročilých technologií, dnes představuje stovky kurzů z řad několika nových vzdělávacích balíčků. DuoTrainin je nyní klíčová vzdělávací platforma pro rozvoj talentu, pro získání základů potřebných na pracovišti, pro řízení kvality, pro jazykové vzdělávání, pro interní školení a závazné vnitropodnikové dokumenty Učte se rychleji: jedno stejné školení je pro každého […] Read more

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×