Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?

Studie provedená společností Bersin by Deloitte ukázala, že v běžném pracovním týdnu se zaměstnanci věnují studiu méně než 25 minut. Co více, ti zaměstnanci, kteří pracují s informacemi, tráví v normálním pracovním týdnu maximálně 40% času na specifických úkolech, jež jsou spojeny s jejich náplní práce (28% emaily, 19% vyhledávání a shromažďování informací, 14% interní […] Read more

Učíme se učit – je to cesta

Umění se učit: „Schopnost učit se rychleji než konkurence může být jedinou udržitelnou konkurenční výhodou“, uvedl Arie de Geus ve svém článku The Living Company, který vyšel v roce 1997 v časopise Harvard Business Review. My všichni se víceméně shodneme na tom, že dnešní svět provází neustálá změna. Proto zásadní a životně důležitou dovedností je naučit se, […] Read more

Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně

Chtěli bychom se vás zeptat na několik otázek ohledně vzdělávání. Pokud bude alespoň jedna odpověď znít ano, pak je článek určen vám.  Chtěli byste se učit rychleji (aby se vaši kolegové učili rychleji)? Chcete zapomínat pomaleji (aby vaši kolegové zapomínali pomaleji)? Chcete se průběžně vzdělávat (aby se vaši kolegové průběžně vzdělávali)? Chcete zlepšit organizaci vzdělávání? […] Read more

Preferované styly učení jsou mýtem

Co si představit pod pojmem styly učení? Jde o názor, podle kterého věříme, že se učíme lépe, pokud jsou nám informace podávány námi preferovaným způsobem. To znamená vizuálně (obrázky, videa, psaná slova), orálně (zvuk) a tzv. děláním nebo kombinací některých ze třech výše uvedených. Nový výzkum znovu ukazuje, že neexistuje důkaz, jež by podpořil koncept […] Read more

Kdy je školení opravdovým školením?

Napsali jsme několik článků o současných trendech ve vzdělávání zaměstnanců jako součást snah rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. V těchto článcích jsem hovořili o termínech agilní, FOMO a zapojení zaměstnanců. Také jsme se zmiňovali o tom, kolik času skutečně trávíme učením  a jak se stát organizací, jež staví do popředí zájmů vzdělávání. Odkazy na tyto témata […] Read more

Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?

Školení  odjakživa  představovalo pro podniky velkou výzvu. Existuje velká řada školení, vzdělávacích institucí i  forem školení, které je nutno přizpůsobit potřebám jednotlivců, tak aby odpovídaly cílům a strategii podniku. Není divu, že pro některé je školení velká neznámá. Práce se navíc dramaticky změnila od té doby, co mají lidé možnost si vybrat kdy a kde […] Read more

Vysoká lidová škola v Roskilde

Většina z nás už slyšela o hudebním festivalu v Roskilde, který každoročně proměňuje toto městečko na čtvrté největší město v Dánsku. Co jsme ovšem nevěděli, je to, že organizátoři festivalu založili školu, na níž se jako součást mistrovského plánu RockMagneten spolupodílely  ateliéry MVRDV a COBE . Toto vzdělávací zařízení poskytuje neformální vzdělávání dospělých, které vychází […] Read more

Není na co čekat – zapojte své zaměstnance!

Trh práce v Evropské unii se zlepšuje. Zaměstnanost se zvyšuje – oproti prvnímu čtvrtletí 2017 se ve druhém čtvrtletí 2017 zvýšila o 0,4%. Když situaci porovnáme s druhým čtvrtletím 2016, jak dokládá evropský statistický úřad Eurostat, pak se zaměstnanost dokonce zvýšila  o 1,6%.  Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii – 2,9%. Obvykle  […] Read more

Z domu páně hudební škola

Franzouské studio Opus 5 Architectes zrenovovalo ve francouzském Sainquentin en Evelines prostory, které nově slouží hudební škole Élancourt Music School. Objekt byl původně církevní budova – jednoduchá stavba s vnitřně orientovanou architekturou, jež měla plnit svůj účel a vytvářet klidnou atmosféru. Původně zděná stavba, jejímž autorem je Philipe Deslandes, byla postavena v letech 1974 až […] Read more

Má každý přístup k celoživotnímu učení?

Komise pro sociální mobilitu ve Spojeném království iniciovala vytvoření zprávy Adults skills gap report , jež se zabývá mezerami v dovednostech u pracující populace. Tato zpráva odhalila, že ve Velké Británii existuje značný  rozdíl v úrovni znalostí mezi zaměstnanci. Zpráva upozorňuje na fakt, že dobře placení, vysoce kvalifikovaní pracovníci se dále vzdělávají a naopak pracovníci […] Read more

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×