Praxe versus vzdělání – propast se neustále prohlubuje

V únoru 2018 jsme zveřejnili článek Konflikt mezi vzděláním a praxí, v níž studie provedená holandskou společností zabývající se maloobchodem dospěla k závěru, že to, co vzdělávací instituce nabízejí a co, požaduje maloobchod, se diametrálně liší. Vzdělávací instituce se dle studie zaměřují na výběr profilu a na provedení vzdělávacího programu, maloobchodní organizace naopak na kompetence, […] Read more

Hudební a umělecká škola v lotyšském Saldusu

Objekt, který byl navržen rižskými architekty ze studia Made, se nachází v Lotyšsku a slouží dvěma samostatným institucím – škole umění a hudební škole. Na výstavbu bylo použito dvou materiálů – dřeva a skla. Fasáda je vytvořena ze dvou vrstev. Zadní tvoří masivní dřevěné desky a přední mohutné skleněné tabule. Mezi nimi se nachází vzduchová […] Read more

Školení v oblasti compliance: naplnění právních požadavků nebo dopad na chování zaměstnanců?

Jsem rádi, že dochází k posunu v myšlení v oblasti korporátní compliance. Tato problematika se v minulosti soustředila na „kontrolu vyplnění správných políček” neboli naplnění právních a normativních požadavků. Pozorujeme rostoucí zájem o skutečný dopad korporátního compliance na chování zaměstnanců, potažmo na korporátní kulturu. Školení v oblasti korporátní compliance Školení v oblasti korporátní compliance tvoří významnou […] Read more

Nejlepší vzdělávací zařízení roku 2018

Prostředí, v němž probíhá studium, má přímý vliv na způsob, jakým si člověk osvojuje nové znalosti. Architektura ve vzdělávání je výkonný nástroj ke stimulování kreativního myšlení, zvýšení koncentrace, motivace a porozumění. Předškolní, středoškolská či vysokoškolská zařízení: V roce 2018 spatřilo světlo světa mnoho vzdělávacích zařízení, jež podporují citlivost vůči krajině, flexibilitě a budoucnosti. Dětská vesnička […] Read more

V roce 2019 je hlavním přáním LD personalizace vzdělávání

A je tu opět to období v (novém) roce. Seznamy – rekapitulující předchozí rok, také seznamy s našimi přáními pro rok nadcházející. Protože to je to, co  velká část seznamů trendů vyjadřuje: zbožná přání. Trend je definován jako „směřování, tendence, v níž dochází ke změně spíše dlouhodobého charakteru.” Seznamy trendů častěji vyjadřují to, co bychom […] Read more

Výrazné grafické linie – charakteristický rys pro HU Univerzitu v nizozemském Utrechtu

Nejnovější vzdělávací zařízení HU Univerzity aplikovaných věď v nizozemském Utrechtu bylo navrženo architekty z dánského studia  Schmidt Hammer Lassen. Osmipatrovou budovu charakterizují výrazné grafické linie. Objekt o rozloze 22 310 m², jehož prostory se strukturálně velmi odlišují, slouží osmi vzdělávacím institucím. Komplex je propojen schodišti, eskalátory a vnitřními lávkami, jejichž křížení je patrné nad centrálním […] Read more

Digitální transformace firemního vzdělávání

Za digitální transformaci lze považovat použití technologií místo zaběhaných pracovních procesů. Tento posun k digitalizaci povede u moha podniků k novým hodnotovým nabídkám a novým způsobům organizace práce. Digitální transformace umožňuje, aby byly organizace pružnější a konkurenceschopnější. Přináší se sebou ovšem i výzvy. Digitální transformace firemního vzdělávání Vzhledem k nárůstu řešení vzdělávání prostřednictvím digitálního obsahu […] Read more

Projekt architektů ze studia Stevena Holla pro katedru filosofie Newyorské univerzity

Projekt architektů ze studia Stevena Holla pro katedru filosofie Filosofické fakulty na univerzitě New York pracuje se světlem a fenomenálními vlastnostmi materiálů. Zařízení se skládá s kancelářských prostor pro studenty i absolventy, prostor pro semináře, knihovny a čítárny pro vydávaná periodika a v přízemí se nachází auditorium pro 120 posluchačů.  Autorská práva ke všem fotografiím […] Read more

Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání

Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání. Jakkoliv se to může jevit jako nákladné řešení, nemusí tomu tak být. Žijeme v době, kdy se ekonomický boom zdá být trvalým trendem. Podniky věnují velkou pozornost lidským zdrojům, zejména v oblasti se zapojení, rozvoje a retence zaměstnanců. Všichni ale dobře víme, že nic netrvá věčně. V době […] Read more

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×