Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?

Studie provedená společností Bersin by Deloitte ukázala, že v běžném pracovním týdnu se zaměstnanci věnují studiu méně než 25 minut. Co více, ti zaměstnanci, kteří pracují s informacemi, tráví v normálním pracovním týdnu maximálně 40% času na specifických úkolech, jež jsou spojeny s jejich náplní práce (28% emaily, 19% vyhledávání a shromažďování informací, 14% interní komunikace a spolupráce).

We learn 24 minutes per week

Učíme se, ale rychle zapomínáme

V posledních deseti letech jsme se přesunuli z učení formou macro-learning (chci se naučit něco nového) k učení formou microlearning (hned teď potřebuji pomoc). Věříme, že onen posun je dobrá věc. Už koncem devatenáctého století bylo známo, že nárazové učení nefunguje. Původní studie německého psychologa Hermana Ebbinghausa nás dovedla k Ebbinghausově křivce zapomínání (modrá křivka v níže znázorněném grafu).

Overcoming the Ebbinghaus curve

Lidé zapomínají rychle. V prvních deseti minutách, potom co jsme se naučili něco nového, zapomeneme 30% nově nabytých informací. Za jeden týden zapomeneme 90% nových informací. Zobrazený graf poukazuje na to, že pouze pravidelným opakováním jsou získané poznatky dlouhodobě mnohem více zapamatovatelné a snadno vybavitelné.

Měli bychom se tedy učit více?

Ano, samozřejmě, ale otázkou je, jak to udělat, aby to bylo snadné, zábavné a efektivní. Koncept upevňování získaných znalostí, jež ilustruje výše uvedený graf, je znám jako Spaced Learning (neboli rozložené učení). Současný způsob učení by měl využít nejenom tento koncept, ale ještě mnohem více. Dnešní učení není „o návodu”, jakým způsobem se učit, ale o „zakomponování” učení do denního programu. Moderní vzdělávání by mělo využívat rozmanité informační kanály, jako jsou video, audio a text. Při učení bychom měli získávat poznatky z interakcí a aktivit. Je nutné zajistit přísun obsahu, jež využívá osobní přístup. Ten by měl lidem přinést zážitkové učení (učení se z vlastních zkušeností) pomocí digitálních technologií, např. bezproblémový přístup napříč zařízeními dle vlastí volby.

Je oddělení pro rozvoj a vzdělávání připraveno na rok 2020?

Aby by byl systém vzdělávání připraven na rok 2020, měl by v podstatě poskytovat individualizované učení pro každého, a to ve všech ohledech. Takový systém automaticky zvýší čas strávený vzděláváním. Co je důležitější, stane se součástí každodenních návyků člověka. Dvojnásobná výhoda: zaměstnanec bude informovanější a jeho práce bude produktivnější, aniž by došlo k výpadku v pracovním procesu.

Více naleznete v článku Trendy ve vzdělávání v roce 2018-2020.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×