Učíme se učit – je to cesta

Umění se učit: „Schopnost učit se rychleji než konkurence může být jedinou udržitelnou konkurenční výhodou“, uvedl Arie de Geus ve svém článku The Living Company, který vyšel v roce 1997 v časopise Harvard Business Review.

Fast changing world

My všichni se víceméně shodneme na tom, že dnešní svět provází neustálá změna. Proto zásadní a životně důležitou dovedností je naučit se, jak úspěšně zvládnout techniky učení. Mnohé společnosti by se tudíž rádi staly učícími se organizacemi. Ale jak rozvíjet tuto prospěšnou kulturu učení?

Již v dříve uvedeném článku Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců? jsme se zabývali tímto tématem a shrnuli jej do čtyř pilířů firemního vzdělávání –  Education, Experience, Environment, Exposure.

Dnes bychom chtěli přidat k tomuto konceptu pět motivačních metod.

  1. Definujte studijní cíle
  2. Učení je cesta, která nikdy nekončí 
  3. Klíčové nejsou odpovědi, ale dotazování
  4. Vezměte si ponaučení z inteligentních chyb
  5. Nesoustřeďte se na řešení aktuálních a urgentních problémů, ale zabývejte se těmi důležitými

1. Definujte studijní cíle

Vzdělávací a intelektuální zdroje je nutné nasměrovat ke správným cílům, a to několika způsoby. Britsko-holandský gigant Unilever působící na potravinářsko-drogistickém trhu se zaměřuje na pochopení potřeb zákazníka. Opírá se o vlastní výzkum, který ukázal, že hlavním zdrojem konkurenční výhody není zaměření se na provozní efektivitu, ale na potřeby zákazníka.

Pro Richarda Bransona učení se učit znamená, že ve středu zájmu stojí spolupracovníci. Je přesvědčen, že budete-li se k nim chovat dobře, budou se i oni  dobře chovat ke svým zákazníkům.

Lifelong learning

2. Učení je cesta, která nikdy nekončí

Učení je často vnímáno jako sekundární aktivita, kterou zastiňují provozní záležitosti. I v tomto případě nicméně dochází k průlomu, takže žádná organizace si nemůže dovolit přestat se učit. Vštěpování, že učení je vlastně návyk, začíná u jednotlivce. Současná doba nás nutí získávat nové informace z mnoha zdrojů a ve velmi omezeném časovém úseku, tedy používat metodu microlearning. O nové poznatky ale záhy přicházíme v každodenním koloběhu života. Pouze rozložené učení kombinované s pravidelným opakováním člověku pomáhá uchovat si nové poznatky a umožňuje je aplikovat do praxe.

3. Klíčové nejsou odpovědi, ale dotazování

Co může organizaci srazit na kolena jsou nevyřčené otázky. Názorným příkladem je americký koncern General Motors, jehož podíl na trhu a ziskovost se rok od roku snižovaly. Jeho nezdravá snaha dohnat konkurenční Toyotu v nákladech způsobila, že ztratil kontakt se zákazníkem, jelikož si nezajistil jejich zpětnou vazbu. Pokles spokojenosti zákazníků se stal hlavní příčinou úpadku společnosti.

Dnešní lídři by měli jednat jako vedoucí vzdělávání. Měli by být vzorem pro dotazování a kladení dobrých otázek, a tím stimulovat vzdělávání v organizaci. Otázky by měly podněcovat k bádání a dialogu. Vůdčí osobnosti organizace by měly prokázat upřímný zájem o odpovědi.

Learning mistakes

Organizace by si měly být vědomy otázek typu “mám tě”, jež nás přistihují z nevědomosti nebo neschopnosti, ukončují dotazování, vzbuzují obavy a vedou k uhýbavým manévrům a rozhodně podkopávají zájem o učení.

4. Vezměte si  ponaučení z inteligentních chyb

Inteligentní chyby existují, stejně jako hloupé chyby. Hloupé jsou ty, jimiž opakujeme svá chybná rozhodnutí i  rozhodnutí ostatních. Organizace si nemohou dovolit před vydáním rozhodnutí, vše dostatečně nezvážit. To je nepřijatelné. Inteligentní chyby jsou takové, jejichž význam je pro učení větší než jejich negativní dopad.

Tímto přístupem se mění kultura z obviňování na učení. Díky němu pohání organizaci k definování, měření vzdělávání a reagování na výsledky. Je to způsob, jakým jde vědecký pokrok. Vědecký experiment vychází z předpokladu, že pokud si nepřipustíme chybu nebo ji popíráme, nejsme schopni se z této zkušenosti poučit. 

5. Nesoustřeďte se na řešení aktuálních a urgentních problémů, ale zabývejte se těmi důležitými

Slovy futuristy Paula Saffa: „Zvětšující se propast mezi množstvím informací a schopností rozeznat jejich smysluplnost pro nás představuje věčné dilema.“ Problémy se na nás valí vražedným tempem. Jak můžeme udělat správné rozhodnutí, když pracujeme pod velkým tlakem? Problém se snažíme vyřešit tak, že nad ním usilovně přemýšlíme. Klíčem je pohlížet na problém pod jiným zorným úhlem. Neexistuje žádná náhrada za tvrdou práci, ale k průlomu dochází, když nám jiné podněty otevřou nové obzory.

Umění se učit v praxi

DuoTrainin

Při vytváření platformy DuoTrainin jsme měli zmiňované metody na paměti. DuoTrainin je platforma na bázi z otázek, pomocí nichž rychle identifikuje to, co neznáme. Každá zodpovězená otázka přispívá k vytvoření osobního studijního profilu. V podstatě všechny špatné odpovědi jsou také přínosné, neboť předurčují a stanovují individualizovaný obsah. Již na začátku se učíte, aniž byste se pouze utvrzovali v tom, co již znáte.

S platformou lze pracovat na různých zařízení dle vaší volby. Díky tomu se DuoTrainin snadno stane součástí vašich každodenních návyků. Jak dlouho ji budete používat, záleží pouze na vás. Protože se platforma přizpůsobuje vašim denním zvyklostem, bude kopírovat vaše návyky i když je změníte. Učení s DuoTrainin je zábavné a zohledňuje společenský aspekt a vy nebudete chtít přestat studovat.

Vyzkoušejte nyní DuoTrainin zdarma

Přečtěte si také:
Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem

Článek vychází z tohoto zdroje 

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×