Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně

Chtěli bychom se vás zeptat na několik otázek ohledně vzdělávání. Pokud bude alespoň jedna odpověď znít ano, pak je článek určen vám. 

Learning questions
  1. Chtěli byste se učit rychleji (aby se vaši kolegové učili rychleji)?
  2. Chcete zapomínat pomaleji (aby vaši kolegové zapomínali pomaleji)?
  3. Chcete se průběžně vzdělávat (aby se vaši kolegové průběžně vzdělávali)?
  4. Chcete zlepšit organizaci vzdělávání?
  5. Chcete, aby všichni vaši kolegové měli snadný přístup ke vzdělávání?
  6. Chtěli byste řídit L&D jako hospodářské středisko?

Tyto otázky můžete pojmout jako osobní výpověď. Nebo pokud máte v organizaci rozhodovací pravomoci nebo jste zainteresovaní v oblasti L&D, můžete odpovídat z pohledu organizace.

1. Učte se rychleji

DuoTTrainin - learn faster

U většiny vzdělávacích programů se setkáváte s informacemi, které již znáte, což může mít dobrý vliv na vaše sebevědomí, ale je to opravdu nezbytné? 

Metodika DuoTesting od DuoTrainin vychází ze zodpovídání otázek. Co více, unikátní adaptivní algoritmus DuoTrainin umožňuje, abyste se učili nové poznatky velmi rychle po zahájení studia. Stejný kurz (tematický i dle úrovně) se  u každého jednotlivce liší, neboť DuoTrainin poskytuje personalizaci obsahu, po každé zodpovězené otázce.

2. Zapomínejte pomaleji

Z Ebbinghausovy křivky zapomínání jsme se dozvěděli, že zapomeneme 30 % toho, co jsme se naučili v prvních deseti minutách. Za jeden týden zapomene až 90 % nově získaných informací. Časté opakování menšího množství poznatků snižuje významně tento problém.

Metodika DuoTrainin vychází z mikrolearningu aplikovaného do denních činností, čímž se studium nestává přítěží a váš čas je moudře využit. Dokonce se nám podařilo studium přeměnit v lehce návykovou záležitost.

3. Pokračujte ve studiu: celoživotní učení

DuoTrainin - forget slower

Představte si, že byste měli možnost používat stejný nástroj, který by byl studijní oporou v životní etapě vzdělávání i v pracovní fázi. Tedy, že byste jej začali používat během primárního vzdělávání, pokračovali sekundárním vzdělávání, dále jej využívali v terciální etapě vzdělávání a dokonce při dalším vzdělávání v pozdějším věku (50 a výše). Tento koncept by mohl řešit, jak odstranit hlavní překážky, které se běžně v současnosti vyskytují při organizaci studia v návaznosti na pracovní a osobní povinnosti. Náš postoj k digitalizaci vzdělávání, jeho bezproblémové využití napříč zařízeními, zavedenými i zcela novými, to umožňuje. Proces vzdělávání je cesta, která nikdy nekončí.

4. Lepší vedení a organizace vzdělávání

Jedním z hlavních důvodů, proč se zaměstnanci vzdělávají nedostatečně, je to, že mají pocit, že jim na to nezbývá dostatek času. Tuto bariéru lze překonat integrací jednotlivých prvků vzdělávacího programu – školení, testování, podpory workshopů, zpětné vazby a Corporate compliance – do jedné uživatelsky přívětivé platformy.

 DuoTrainin je onou platformou, pro studenty i koordinátory školení. Přístup ke všem online nástěnkám a školením (kurzům) je možný kdykoli z jakéhokoli zařízení. Bez omezení.

5. Snadný přístup pro všechny zaměstnance

DuoTTrainin - easy access

Ne všichni zaměstnanci mají stejný přístup k podnikovým zařízení. Využití prostoru organizace nebo IT zařízení závisí na pracovní pozici. Všichni ale nosíme v kapse jedno zařízení, a to bez ohledu na to, zda pracujeme ve výrobě, v kanceláři nebo z domova – chytrý telefon.

DuoTrainin tento přístroj mění ve výkonný nástroj. Díky němu a online mikroučení se již není třeba obávat, že budete “okradeni” o produktivní čas v práci. DuoTrainin je tu pro vás, v tu dobu, kdy jej budete potřebovat. 

6. Řiďte L&D jako hospodářské středisko

Senior management pohlíží na většinu L&D jako na nákladové středisko. Pouze poslední z nejnovějších L&D obchodních modelů  – model Value Creator – si osvojil přístup hospodářského střediska. Vzdělávání se považuje za komplexní a zavedený systém, jež vyžaduje předchozí plánování financí a nemalé investice.

Abyste si byli vědomi dopadu vzdělávání, je nutné jej začít měřit. DuoTrainin obsahuje snadno uživatelsky ovladatelné nástěnky, které umožňují měřit vzdělávání, testování, zajišťují zpětnou vazbu a Corporate Compliance efektivním způsobem.

A to není zcela vše. DuoTrainin nevyžaduje žádné počáteční investice. Platíte, až platformu začnete využívat. Vaše výdaje na vzdělávání si můžete řídit dle vašeho obchodního plánu a cashflow predikcí.

Vyzkoušejte DuoTrainin teď a tady. Zdarma.

Přečtěte si také: 

Trendy ve firemním vzděláváním pro rok 2018 v kostce
Jděte s dobou. Řiďte se v roce 2018 trendy ve vzdělávání (s videem) 
Preferované styly učení jsou mýtem
Jak se vzdělávat, když pracujete z domova?
Šest tipů pro to, aby individualizace vzdělávacího programu byly úspěšná
Za vzdělávání utrácíte více než si myslíte
Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení? 

O DuoTrainin

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×