Preferované styly učení jsou mýtem

Co si představit pod pojmem styly učení? Jde o názor, podle kterého věříme, že se učíme lépe, pokud jsou nám informace podávány námi preferovaným způsobem. To znamená vizuálně (obrázky, videa, psaná slova), orálně (zvuk) a tzv. děláním nebo kombinací některých ze třech výše uvedených.

Styly učení znázorněné pomocí Vennova digramu (růžově auditivní typ studenta, modře kinestetický typ studenta a zeleně vizuální typ studenta)

Nový výzkum znovu ukazuje, že neexistuje důkaz, jež by podpořil koncept stylů učení. Navzdory tomu je toto pojetí stále velmi populární, protože lidé mají očividně pocit, že se toho naučí více, i když tomu tak ve skutečnosti není.

Mýlí se tato studie?

Velká část studia v dnešní době probíhá mimo klasické uspořádání do tříd. Snad proto by měli výzkumní pracovníci ve své studii zohlednit studium mimo třídu, aby našli důkaz o tom, že výběr vhodného stylu učení příznivě ovlivňuje studium.

Přesně toto provedli na stovkách studentů dva výzkumní pracovníci z Lékařské fakulty na universitě v Indianě pro nový článek do odborného časopisu Anatomical Sciences Education.

Na začátku semestru se tito studenti navštěvující kurz anatomie (ten se týkal přednášek i praktických cvičení) zúčastnili jedné z nejpopulárnější online ankety – the VARK, tématicky zaměřené na styly učení.

Autoři studie nabádali své studenty, aby se zúčastnili zmiňované ankety. Rovněž je podněcovali k tomu, aby si osvojili studijní postupy, jež by odpovídaly jejich dominantnímu stylu učení. Později v průběhu semestru se jich dotazovali na postupy, jež využily při studiu mimo třídu. Autoři studie chtěli zjistit, zda studenti využili postupy v souladu s jejich stylem učení, o němž předpokládali, že je u nich dominantní. Na závěr využili poskytnutého hodnocení studentů z konce ročníku k tomu, aby zjistili, zda existuje souvislost mezi tímto faktorem a dominantním stylem učení a/nebo mezi studiem mimo třídu, jež kopíruje jeden z dominantních stylů učení.

Jsou styly učení opravdovým mýtem?

S výsledky studie nebudou nikterak nadšeni zastánci konceptu stylu učení. Hodnocení studentů neodpovídalo jejich dominatnímu stylu učení jakýmkoliv smysluplným způsobem. Ani s žádným stylem (styly) učení, u něhož dosáhly vysokého hodnocení. Navíc, zatímco většina studentů (67%) nebyla schopna při studiu důsledně využít svého dominantního stylu učení, studenti, kteří studovali v souladu s jejich dominantním stylem, nedosáhli lepšího hodnocení v hodinách anatomie v porovnání s těmi studenty, jež se nedrželi dominantního stylu.

Co funguje a naopak nefunguje?

Místo toho byly využity specifické studijní strategie – praktická cvičení s mikroskopem a zápisky z přednášek, jež vedly k lepšímu hodnocení. Není třeba dodat, že bez ohledu na volbu stylu učení jednotlivých studentů. Další činnosti jako použití obrázkových kartiček vedly k horšímu výkonu.

Autoři studie z toho jednoznačně vyvozují, že „zjištění našeho bádání poskytuje pádný důkaz o tom, že lektoři a studenti by neměli vyzdvihovat koncept stylu učení při studiu i výuce.“ Tudíž by se rčení “Nemůžu studovat daný předmět, protože jsem vizuální studijní typ” nemělo jednou provždy brát v potaz.

DuoTrainin intelligent micro-learning system

Digitální vzdělávání

Členové týmu DuoTrainin jsou toho názoru, že učení není ani tak o vizuálním, auditivním nebo praktickém způsobu učení, ale o tom, jak jej začlenit do našich každodenních činností. Studium by se mělo stát součástí pravidelných zvyklostí člověka. Digitální vzdělávání umožňuje lidem studovat odkudkoliv, kdykoliv i jak dlouho každý potřebuje.

Rovněž byste měli mít možnost studovat po celý život. Doba, kdy po létech studia přišel šok v podobě reality pracovního života, by měla být za námi. Studium přece nekončí v momentě, kdy dosáhneme padesátky. Digitální vzdělávání v kombinaci s tradičním studiem ve třídách nám pomůže vzdělávat se průběžně a lépe a pomůže lépe uchovat nově získané znalosti.

Článek vychází z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×