Kdy je školení opravdovým školením?

Napsali jsme několik článků o současných trendech ve vzdělávání zaměstnanců jako součást snah rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. V těchto článcích jsem hovořili o termínech agilní, FOMO a zapojení zaměstnanců. Také jsme se zmiňovali o tom, kolik času skutečně trávíme učením  a jak se stát organizací, jež staví do popředí zájmů vzdělávání. Odkazy na tyto témata naleznete ve spodní části tohoto článku.

FOMO overwhelmed employee

Lidé nemají čas (na studium)

Ve snaze pomoci organizacím se vzděláváním – usnadnit jeho řízení, zefektivnit jej i přinést do něj prvky zábavy – jsme se setkali s velkými rozdíly mezi jednotlivými organizacemi. Dalším neméně významným faktorem, jež odlišuje kulturu vzdělávání, je mezinárodní prostředí. Na druhou stranu existuje celá řada společných jmenovatelů a tím zásadním  je to, že lidé nemají čas. Lidé mají pocit, že jsou nesmírně zaneprázděni, občas dokonce až příliš. Z tohoto důvodu jsme napsali příspěvek o přetížených zaměstnancích.

Zákonné požadavky školení

Výsledkem je, že v některých případech u firemních školení řešíme otázku splnění zákonné povinnosti. Tím myslíme, zaškrtnutí políčka a časově nenáročné zorganizování nebo řízení daného úkonu. To, že by se měli zaměstnanci naučit něco, co mohou použít ve své praxi, je druhořadá záležitost. Není to tak, že by neměli zájem o to, aby pro ně školení bylo hlavní prioritou, jen prostě nemají čas, aby tomu věnovali takovou pozornost, jakou si vzdělávání zaslouží.

Většinou se setkáváme s tímto scénářem u povinných školení (například BOZP) a u dokumentů týkajících se vnitropodnikových směrnic, jako je etický kodex. Ústřední otázkou nicméně je: Jaký je morální požadavek proti zákonnému?

Mandatory training

Zvolte si svoji úroveň

Školení, testování a vnitropodnikové směrnice mohou často představovat značnou zátěž pro personální oddělení. Jedná se o komplikovaný proces, náročný na organizaci a řízení. Pro mnohé podniky je to jedna velká neznámá. Lidé nechtějí být rušení od práce kvůli školení. A jejich nadřízení vnímají školení jako přítěž, která odvádí pozornost od produktivní práce.

Abychom vzdělávání zjednodušili, vytvořili jsme tři různé způsoby doručení, které jsou vzájemně propojeny. Můžete si vybrat buď všechny tři nebo si zvolit pouze ten, o němž si myslíte, že bude nejlépe vyhovovat vašim firemním požadavkům:

  1. Studium: kurzy a školení využívající naší metodiku DuoTesting, která zrychluje učení a upevňuje získané znalosti. Systém se díky každé zodpovězené otázce „učí“ od každého uživatele a zároveň učí uživatele tím, že jim poskytuje obsah šitý na míru v reálném čase.
  2. Testování:: Kontrolní (neboli ověřovací) test. Jedná se o jednorázový test nebo test naplánovaný v pravidelných intervalech (je generován z náhodně vybraných otázek, které obsahují všechny dostupné kurzy) ověřující znalosti z kurzu nebo z dokumentu.
  3. Corporate compliance: možnost stáhnout libovolný dokument obsahující políčko k zaškrtnutí, jež uživatel zvolí k potvrzení toho, že je s dokumentem obeznámen a přijal jeho obsah.

DuoTrainin platformu si může vyzkoušet zdarma po dobu 28 dní až 100 vašich zaměstnanců.

Přečtěte si také:
Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?
Má váš HR manažer příznaky FOMO?
Není na co čekat – zapojte své zaměstnance!
Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?
Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×