Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?

The Dark Art of Training

Školení  odjakživa  představovalo pro podniky velkou výzvu. Existuje velká řada školení, vzdělávacích institucí i  forem školení, které je nutno přizpůsobit potřebám jednotlivců, tak aby odpovídaly cílům a strategii podniku. Není divu, že pro některé je školení velká neznámá.

Práce se navíc dramaticky změnila od té doby, co mají lidé možnost si vybrat kdy a kde budou pracovat a jaké zařízení k tomu použijí. Záměrně se vyhýbám termínu zaměstnanec, protože  pracovněprávní vztahy i  „citové“ vazby osob na organizaci se stále více posouvají. Práce se  častěji uskutečňuje na projektové bázi prostřednictvím externích spolupracovníků, jež  vycházejí z agilního přístupu týmu. To, že podniky do svých vzdělávacích programů externí spolupracovníky nezařazují, je běžná praxe. Co to však dělá s jejich angažovaností?

Setkáváme se s různými podniky, jejichž požadavky na vzdělávání se liší  a  liší se i způsob, jak řeší organizaci externích školení. Setkáváme se s výkonnými HR odděleními, které mají plnou zodpovědnost za školení zaměstnanců. Setkáváme se s organizacemi, v nichž vedoucí oddělení vedou (často za podpory HR). Také se setkáváme se společnostmi, v nichž oddělení nebo pobočky mají k dispozici rozpočet na vzdělávání a mohou sami rozhodovat o tom, jak s ním  naloží. Máme zkušenosti i s organizacemi, které si najímají vzdělávací instituce  nebo konzultanty pro zajištění vzdělávacích programů. Setkáváme se i se společnostmi, jež si uvědomují, že by měly být v oblasti vzdělávání o krok napřed, ale nemají představu o tom,  kde začít.

Klíčovými otázkami jsou pokaždé: CO & JAK?

Obvykle se začíná odpovědí na  otázku CO?  Náš tým DuoTrainin ale zastává jiný názor: Nejprve odpovídáme na otázku JAK? Hlavním důvodem je rozptýlení pracovní síly. Lidé, kteří jsou součástí jedné organizace se již nenacházejí pouze na jednom místě. Dokonce se ani nevyskytují každodenně na stejném místě. Školení je nicméně vázáno na určité místo. Lidé jej díky tomu  vnímají jako přítěž, která odvádí jejich pozornost od produktivní práce.

Dalším příkladem jsou dělnické pozice, u nichž školení probíhá přímo na pracovišti. Ale co zákonné a odborné povinné testování? Tito pracovníci nemají v pracovní době přístup k počítači. Jejich školení nebo testování probíhá mimo dosah výrobních linek, což pro společnosti představuje obrovské dodatečné náklady, jež si mnohé z nich nemohou dovolit.

Doručení školení by mělo být klíčovým kriterém při rozhodování.

Za druhé, dopad školení je obtížně měřitelný – jakmile je školení u konce, lidé mají po opadnutí prvotního nadšení sklon  vrátit se k zaběhaným stereotypům. Školení by mělo vést k využití nabytých znalostí v praxi, stimulovat k novým nápadům, ke kreativnímu myšlení, což by mělo zlepšit produktivitu a výkon jednotlivce i celé organizace.

K dosažení  těchto cílů je nutný trvalý přístup ke studijním materiálům a jejich nepřetržitá dostupnost bez ohledu na to, kde se tyto zdroje nebo školitelé nacházejí. Lidé by měli mít možnost prohlubovat si své znalosti a následně si je udržet, a tím se neustále zlepšovat. Nepřetržitá dostupnost školení by měla být druhou částí rozhodovacího procesu o doručení školení. 

K otázce CO? byste měli přistupovat holisticky – začít s integrovaným přístupem ke vzdělávání, jenž je inspirovaný vizí, cílem a strategií organizace. Nesmíme také opomíjet rozpočet na vzdělávání. Spolu s důkladnou dílčí analýzou pracovních sil vedoucí k optimálnímu vzdělávacímu plánu jednotlivých zaměstnanců a k vytvoření ročního katalogu kurzů.

Na tyto otázky lze najít odpověď

Nebylo by skvělé mít systém, který by byl schopen odpovědět na otázku JAK? a zároveň i na otázku CO? Představte si, že budete moci nastavit individuální vzdělávací program jako součást ročního hodnocení výkonu – mít k dispozici online katalog školení, z něhož budete moci vybrat školení, které bude možné provést kdykoliv, kdekoliv, z jakéhokoliv zařízení  a bude možné zvolit i délku trvání. Mít systém, který bude obsahovat testy, formuláře pro zpětnou vazbu a dokumenty týkající se vnitropodnikových směrnic. Mít systém, který bude přístupný zaměstnancům po celý rok, takže se mohou kdykoliv vracet, aby nic nezapomněli a mohli se i více naučit.

Ti z vás, kdo  ještě nevěří, že něco takového existuje, se prosím znovu zamyslete. Ještě dnes můžete začít s your learning organisation!

DuoTrainin v mene nez 60 vterinach

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×