Není na co čekat – zapojte své zaměstnance!

Trh práce v Evropské unii se zlepšuje. Zaměstnanost se zvyšuje – oproti prvnímu čtvrtletí 2017 se ve druhém čtvrtletí 2017 zvýšila o 0,4%. Když situaci porovnáme s druhým čtvrtletím 2016, jak dokládá evropský statistický úřad Eurostat, pak se zaměstnanost dokonce zvýšila  o 1,6%. 

engage your people

Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii – 2,9%. Obvykle  je nezaměstnanost pod 3% považována za rizikovou – představuje potenciální hrozbu pro ekonomický růst. V pražských ulicích i v ulicích dalších měst ČR je to patrné na každém kroku – všudypřítomné inzeráty s  nabídkou nových pracovních  míst.  

Podniky mají velké potíže s náborem nových zaměstnanců  a jsou nuceni u nových pracovních pozic slevit ze svých nároků. Je vám to povědomé?  

engage your co-workers

Je nezbytné zajistit vhodné vzdělávací programy, a to dvěma způsoby:

1. Relativně více zaškolení a vedení, aby noví pracovníci dosáhli minimální požadované úrovně potřebné k výkonu své práce

To se zdá být  samozřejmé, ale pokuste se to představit. S novými pracovníky jste ve styku jen krátce a tak je dostatečně neznáte. Jaká je minimální úroveň, kterou požadujete pro danou pozici? Kolik chybí novým pracovníkům k dosažení této úrovně? Kolik času jste ochotni novým pracovníkům dát k tomu, aby dosáhli požadované úrovně? Jaké jsou přesné potřeby těchto pracovníků? Jakým způsobem to zajistíte? Jakým způsobem budete monitorovat výsledky?

2. Klíčem je udržení stávajících pracovníků.

Lidé většinou v nové práci začínají s nadšením: odpovídající plat, krásné nové kanceláře, noví kolegové a snad i další výhody. Problémem není motivace, ale jak zajistit, aby u nováčků zájem neopadl, byli stále angažovaní a motivovaní?  

Jediná možnost je postup vzhůru: osobní rozvoj a kariérní růst jsou klíčové, pokud mají zaměstnanci zůstat v jedné organizaci. Žijeme v době, kdy se obtížně hledají nové pracovní síly a kdy se konkurence snaží odlákat“ vaše zaměstnance, a proto byste se měli především zaměřit na udržení stávajících pracovníků, jinak se vaše problémy zdvojnásobí.

 

engage employees

Vzdělávání je tudíž klíčovým faktorem pro to, aby podnik uspěl na současném pracovním trhu. Tato doba si žádá, aby korporátní politika v oblasti náboru, angažovanosti a udržení pracovníků počítala s lepší integrací, s kvalitnějším prováděním a řízením školících programů. 

My ve společnosti DuoTrainin pevně věříme, že vzdělávání nikdy není tak nákladné v porovnání s výhodami, které převažují nad nevýhodami, a to nejenom na pracovním trhu s těsnými podmínkami. Zejména když jsou náklady omezeny na cenu jedné dobré kávy pro zaměstnance za měsíc.  

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×