Do roku 2022 budeme všichni potřebovat dalších 101 dní na vzdělávání

„Do roku 2022 budeme všichni potřebovat dalších 101 dní na vzdělávání“. S tímto  provokativním prohlášením přišlo Světové ekonomické fórum ve zprávě o budoucích povoláních z roku 2018 (The Future of Jobs Report 2018).

101 days of learning

Změna poháněná čtvrtou průmyslovou revolucí je všudypřítomná a má dopad na všechny oblasti včetně budoucích pracovních příležitostí. V průběhu příštích deseti let se předpokládá významný vývoj na trhu práce, a to dosud zcela nemáme představu o všech budoucích povoláních.

Vzhledem k hypertransformaci technologií, obchodních modelů i práce je důležité pochopit a předvídat, co tato zásadní změna bude znamenat pro mladou generaci, společnost, firmy a stát. Každý potřebuje příležitost zapojit se do digitální ekonomiky. Musíme investovat do nových způsobů, jak získat dovednosti potřebné pro výkon povolání – model, který umožňuje kontinuální obnovitelný rozvoj dovedností. A získat více dní na vzdělávání.

Představte si budoucnost, v níž vzdělávací instituce, zaměstnavatelé i jednotlivci spolupracují zcela novým způsobem. Společně poskytují základy pro kontinuální vzdělávání, zajišťují trvalá pracovní místa tak, aby se každý mohl zapojit do průmyslu 4.0.

V tomto modelu hrají univerzity roli koordinátora v ekosystému talentu – sem můžeme zařadit komunitní vysoké školy, odborné školy, poskytovatele online kurzů, vojenské akademie, práci na projektové bázi a podnikatelské výzvy. Společně vytvářejí nové vztahy se zaměstnavateli a průmyslem na lokální úrovni, čímž poskytují odpovídající kvalifikovaný talent ve všech oblastech od jednoho projektu až po krátkodobé a dlouhodobé pracovní příležitosti.

Organizace soukromého sektoru spolupracují se vzdělávacími zařízeními a sdílejí své strategie, tak aby všechny zúčastněné strany pochopily, jaké dovednosti řídí budoucí nabídku pracovního trhu. Univerzity jsou hlouběji provázané s podnikatelským sektorem a vytvářejí symbiózu, v níž poskytují talent pro svůj ekosystém a zaměstnavatelé se tudíž mohou zaměřovat na nové technologie a vývoj trhu.

Studenti si vybírají univerzity nejenom podle akademického titulu nebo podle fakulty, ale kvůli firemnímu prostředí, projektům a zkušenostem, které mohou získat. Získávají integrovaný, cenově dostupný a přístupný způsob, jak se celoživotně vzdělávat, s bohatými vzdělávacími zkušenostmi v jakékoli fázi vzdělávání – nebo výchozí bod – svého profesního rozvoje.

Learning is a journey that never ends

Některé univerzity a organizace již v tomto ohledu učinily patřičný první krok. Některé z univerzit mají například vytvořené silné vazby s komunitními univerzitami v rámci imatrikulace, jiné spolupracují s lokálními komunitními partnery v rámci zajištění podnikatelské praxe nebo odborné přípravy. Některé univerzity spolupracují s podniky v oblasti získávání talentu nebo  stáží.

V oblasti podnikatelského sektoru některé firmy pomáhají svým zaměstnancům se získáním vysokoškolského titulu nebo s rozvojem dovedností, jež jsou potřebné pro jejich budoucí pracovní úkoly, buď prostřednictvím univerzit nebo pomocí neformálního vzdělávání ve formě hromadně otevřených online kurzů (MOOC). Firmy rovněž vytvářejí prostřednictvím vzdělávacích institucí vzdělávací plány a certifikace odpovídající danému odvětví. Například Cisco Networking Academy pomáhá s rozvojem digitálních dovedností studentům z různých sociálních skupin i v různých životních fázích – od univerzitních studentů až po bývalé vězně, lidem s rozmanitými schopnostmi i lidem hledající nové pracovní příležitosti. Za posledních dvacet let tento program pomohl již téměř 9,3 milionů studentů z celého světa.

Toto úsilí pravděpodobně nestačí ke splnění požadavků čtvrté průmyslové revoluce. Firmy a vzdělávací instituce mohou nicméně tímto způsobem pomoci vytvořit lepší budoucnost, když změní tradiční modely a budou vzájemně spolupracovat, což bude podněcovat ke kontinuálnímu vzdělávání. Můžeme nejenom pomoci připravit lidské zdroje se správnými dovednostmi a pomoci jim zapojit se do digitální ekonomiky, ale také můžeme společně pomoci zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu. Přicházejí nové dny pro vzdělávání.

Přečtěte si také: Praxe versus vzdělání – propast se neustále prohlubuje
Konflikt mezi vzděláním a praxí

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×