Praxe versus vzdělání – propast se neustále prohlubuje

V únoru 2018 jsme zveřejnili článek Konflikt mezi vzděláním a praxí, v níž studie provedená holandskou společností zabývající se maloobchodem dospěla k závěru, že to, co vzdělávací instituce nabízejí a co, požaduje maloobchod, se diametrálně liší. Vzdělávací instituce se dle studie zaměřují na výběr profilu a na provedení vzdělávacího programu, maloobchodní organizace naopak na kompetence, znalosti a byznys.

Z výsledku tohoto výzkumného šetření lze usuzovat, že je žádoucí, aby podnikatelská sféra a vzdělávací instituce společnými silami začali vytvářet dlouhodobé vize jak pro pracovní trh, tak i pro trh vzdělávání. Součástí vize by měla být témata typu vzdělávací cesty a pracovní a vzdělávací profily, sdílení znalostí a program výzkumu. Konečným cílem by mělo být lepší začleňování talentů na trh práce, který se stále více vyčerpává.

Propast ohrožuje prosperitu

Minulý měsíc Maarten Camps, generální tajemník holandského ministerstva ekonomických záležitostí varoval, že nabídka vzdělávací sféry neodpovídá požadavkům trhu. Camps dodal: „Propast mezi tím, co svět práce požaduje a tím, co nabízí sféra vzdělávání se až příliš dlouho prohlubuje, čímž je ohrožen růst produktivity, potažmo prosperita.” Camps je rovněž toho názoru, že „svět je naruby, když některé technické obory přestávají přijímat studenty z kapacitních důvodů.”

Camps by uvítal, kdyby se ve vzdělávání věnovala větší pozornost digitálním dovednostem. Dále by se měly zlepšit profesní vyhlídky učitelů. A v neposlední řadě by vláda měla vznést světlo do problematiky týkající se očekávání směrem ke sféře vzdělávání, a to tím, že stanoví jasné cíle.

Pracovní trh se ve stejnou dobu dostává do bodu, kdy je zcela vyčerpaný. Nezaměstnanost v EU je na historickém minimu (pdf) a u některých členských států se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 3 % nebo pod 3 %. Tento stav se stává hrozbou pro ekonomický růst a prosperitu.

Nezbývá nám tedy nic jiného než zopakovat závěr z loňského roku: Podnikatelská sféra a sféra vzdělávání musejí více spolupracovat.  Je nutné, aby se začalo pohlížet na metody doručení vzdělávání. To musí být lépe integrováno dle požadavků současného pracovního trhu.

Jsme přesvědčeni, že pokud se začne v tomto bodě, současná propast mezi vzděláním a praxí přirozeně vymizí. Vláda by mohla být tou správnou instancí, jež může ukázat správný směr. Snad nebudeme za rok nuceni znovu psát článek s touto problematikou.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×