Hudební a umělecká škola v lotyšském Saldusu

Objekt, který byl navržen rižskými architekty ze studia Made, se nachází v Lotyšsku a slouží dvěma samostatným institucím – škole umění a hudební škole. Na výstavbu bylo použito dvou materiálů – dřeva a skla. Fasáda je vytvořena ze dvou vrstev. Zadní tvoří masivní dřevěné desky a přední mohutné skleněné tabule. Mezi nimi se nachází vzduchová […] Read more

Školení v oblasti compliance: naplnění právních požadavků nebo dopad na chování zaměstnanců?

Jsem rádi, že dochází k posunu v myšlení v oblasti korporátní compliance. Tato problematika se v minulosti soustředila na „kontrolu vyplnění správných políček” neboli naplnění právních a normativních požadavků. Pozorujeme rostoucí zájem o skutečný dopad korporátního compliance na chování zaměstnanců, potažmo na korporátní kulturu. Školení v oblasti korporátní compliance Školení v oblasti korporátní compliance tvoří významnou […] Read more

Nejlepší vzdělávací zařízení roku 2018

Prostředí, v němž probíhá studium, má přímý vliv na způsob, jakým si člověk osvojuje nové znalosti. Architektura ve vzdělávání je výkonný nástroj ke stimulování kreativního myšlení, zvýšení koncentrace, motivace a porozumění. Předškolní, středoškolská či vysokoškolská zařízení: V roce 2018 spatřilo světlo světa mnoho vzdělávacích zařízení, jež podporují citlivost vůči krajině, flexibilitě a budoucnosti. Dětská vesnička […] Read more

V roce 2019 je hlavním přáním LD personalizace vzdělávání

A je tu opět to období v (novém) roce. Seznamy – rekapitulující předchozí rok, také seznamy s našimi přáními pro rok nadcházející. Protože to je to, co  velká část seznamů trendů vyjadřuje: zbožná přání. Trend je definován jako „směřování, tendence, v níž dochází ke změně spíše dlouhodobého charakteru.” Seznamy trendů častěji vyjadřují to, co bychom […] Read more

Výrazné grafické linie – charakteristický rys pro HU Univerzitu v nizozemském Utrechtu

Nejnovější vzdělávací zařízení HU Univerzity aplikovaných věď v nizozemském Utrechtu bylo navrženo architekty z dánského studia  Schmidt Hammer Lassen. Osmipatrovou budovu charakterizují výrazné grafické linie. Objekt o rozloze 22 310 m², jehož prostory se strukturálně velmi odlišují, slouží osmi vzdělávacím institucím. Komplex je propojen schodišti, eskalátory a vnitřními lávkami, jejichž křížení je patrné nad centrálním […] Read more

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×