V roce 2019 je hlavním přáním LD personalizace vzdělávání

A je tu opět to období v (novém) roce. Seznamy – rekapitulující předchozí rok, také seznamy s našimi přáními pro rok nadcházející. Protože to je to, co  velká část seznamů trendů vyjadřuje: zbožná přání. Trend je definován jako „směřování, tendence, v níž dochází ke změně spíše dlouhodobého charakteru.” Seznamy trendů častěji vyjadřují to, co bychom si představovali než trendy skutečné.

Pokud porovnáte trendy v HR a vzdělávání pro rok 2018 s trendy pro rok 2019, zjistíte, že mezi nimi není až takový rozdíl, což je z našeho pohledu pozitivní. HR a vzdělávání potřebuje spíše přístup dlouhodobý než krátkodobý, který se zaměřuje pouze na období jednoho roku. Bylo by kontraproduktivní stanovovat každoročně různé trendy.

personalisation

Personalizace ve vzdělávání

V našem oboru, firemním vzdělávání, se vše „točí” kolem zaměstnanecké zkušenosti. Aby byl vzdělávací program úspěšný, je nutné se výrazně zaměřit na personalizaci a na jednotlivé zaměstnance. Zlepšení zaměstnanecké zkušenosti to ovšem nepřinese. Naopak, podle nejnovějšího článku od HR Trend Institutu dochází ke zhoršení zaměstnanecké zkušenosti.

Mezi klíčové prvky, jež zhoršují zaměstnaneckou zkušenost, patří:

  1. Zaměstnanecká zkušenost vychází v nadměrné míře z přístupu shora-dolů
  2. Od zaměstnanců se očekává, že všichni půjdou jedním, stejným směrem
  3. Přílišná komplikovanost zaměstnanecké zkušenosti, jež vede k přehnané péči o zaměstnance

V oblasti vzdělávání a rozvoje se málokdy setkáváme se zaměstnaneckou zkušeností pro jednotlivé zaměstnance. Menší organizace to považují za komplexní a komplikovanou záležitost. Přistupují k ní, pokud vůbec, reaktivním způsobem. Větší organizace investují do LD/LMS systémů, jež jsou „inteligentní”. Tato inteligence se zaměřuje na „vzdělávací cestu”: „Ti, co studovali A, také prošli studiem B či „zvládli jste studium A a nyní vám doporučujeme studovat B”.

To lze samozřejmě považovat za prvek inteligence, stěžejní otázkou nicméně zůstává: Je to nutné pro zajištění smysluplné zkušenosti zaměstnance? Zvyšuje se tím kompetence a schopnosti zaměstnance, jež vedou k jeho vyšší produktivitě? Není to záležitost a zodpovědnost samotného zaměstnance společně  s jeho koučem, mentorem nebo nadřízeným? Je nutné rozhodnout, kde se nacházejí mezery v dovednostech zaměstnance a stanovit cestu?

Personalisation

Problémy spojené se vzděláváním

Každý člověk má jiné vzdělávací potřeby, ale tak nějak vždy se nám všem dostává stejného školení nebo výcviku. Jeho první polovina je o potvrzení již známých informací. Slyšet vše znovu může být zajímavé, ale zlepší to naše dovednosti? Často až v dalších částech školení typu one-size-fit-all neboli jeden typ školení pro všechny se začínáme učit něčemu novému. To není úplně nejlepší způsob, jak vyplnit svůj drahocenný čas.

Druhý problém týkající se školení je ten, že nabyté znalosti rychle zapomínáme. V deseti minutách zapomeneme až 30% toho, co jsme se právě naučili. Za týden si již nepamatujeme 90% z toho, co jsme se naučili v předchozím týdnu, pokud si látku nezopakujeme. Opakování neboli rozložený způsob učení by se měl tudíž stát nedílnou součástí vzdělávacích programů, chceme-li dosáhnout toho, že zaměstnanci budou učení považovat za smysluplné.  

Abychom zaměstnancům zajistili smysluplný a efektivní vzdělávací program, měla by se stát jejich osobní zkušenost, stávající znalosti a funkční hledisko součástí jejich vzdělávání. To je inteligence, které by každé školení, výcvik nebo kurz mělo obsahovat. Jen v tom případě se může člověk začít učit novým poznatkům téměř okamžitě. Rozložený způsob učení by se navíc měl  stát nedílnou součástí každého školení, výcviku. V neposlední řadě by si měli zaměstnanci být schopni zvolit školení, jeho časové rozložení, styl učení i zařízení, z něhož budou studovat.

Když se tyto složky propojí s pravidelnou evaluací, v níž  mentor, kouč nebo nadřízený zhodnotí vzdělávací cestu zaměstnance, je jisté, že se dosáhne působivého výsledku v oblasti vzdělávání.

Přečtěte si také:

Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×