Digitální transformace firemního vzdělávání

Za digitální transformaci lze považovat použití technologií místo zaběhaných pracovních procesů. Tento posun k digitalizaci povede u moha podniků k novým hodnotovým nabídkám a novým způsobům organizace práce. Digitální transformace umožňuje, aby byly organizace pružnější a konkurenceschopnější. Přináší se sebou ovšem i výzvy.

digital transformation of learning & development

Digitální transformace firemního vzdělávání

Vzhledem k nárůstu řešení vzdělávání prostřednictvím digitálního obsahu se digitální transformace do značné míry dotýká firemního vzdělávání. Díky digitalizaci se vzdělávací obsah stává pro zaměstnance přístupnějším  a rovněž se jim otevírají nové příležitosti.

Využití digitálních zdrojů v oblasti firemního vzdělávání je pouhý začátek. Je nutné změnit firemní kulturu podniku, chceme-li využít plný potenciál online vzdělávacích programů. Následujících pět strategií týkajících se digitální transformace firemního vzdělávání vám zajistí vhled, jež je potřebný pro změnu firemní kultury, protože příhlíží k online vzdělávacímu programu.

Představte si učení jako cestu (která nikdy nekončí)

Ke vzdělávání lze přistupovat jako ke kontinuálnímu procesu s jasně stanovenými cíli. Váš online vzdělávací program může být strukturován do malých částí, což zaručí snadnější pochopení informací a zaměstnance stimuluje k interakci, kdykoliv je k vzdělávací obsah k dispozici.

Další způsob, jak pomoci  zaměstnancům sledovat svůj progres a stanovit nové cíle, je nabídnout testy, kvízy a další prvky, jež umožňují měřit úroveň retence informací. Pokuste se vytvořit program, který pomůže zaměstnancům získat novou kvalifikaci, nebo jej strukturovat takovým způsobem, aby obsahoval herní prvky jako jsou například  bodové hodnocení a úrovně.

Posílení zapojení zaměstnanců a zpětná vazba

Motivujte zaměstnance, aby se podílely na tvorbě programu a hráli v něm aktivní roli. Můžete posílit jejich zapojení tím, že jim umožníte, aby si sami zvolili vzdělávací obsah dle vlastních preferencí. Pro průběžné zlepšování studijní zkušenosti dále můžete získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců, školitelů i pracovníků v HR útvaru. Jinými slovy, vaše organizace může přijmout v oblasti vývoje nových digitálních aktiv přístup založený na spolupráci, spravovat obsah a strukturovat vzdělávací program odpovídajícím způsobem.

Přijměte chyby

Vaše podniková kultura nemůže podporovat osobní rozvoj zaměstnance, nepřehodnotí-li se, jakým způsobem se pohlíží na chyby. Ty mohou odradit zaměstnance a nakonec způsobit, že se přestane zapojovat do vzdělávacích programů.

Úspěch můžete podtrhnout tím, že představíte gamifikační prvky, například ve formě bodového hodnocení a dosahování úrovní. Nebo můžete podpořit zaměstnaneckou proaktivitu v rámci slabých stránek – nechte je, ať si sami zvolí studijní materiál, o něž mají zájem. Nechte je také  zopakovat si již provedený test nebo kvíz, a tím si mohou zlepšit své výsledky.

Buďte pružní

V době digitalizace je pružnost klíčovou složkou pro zajištění úspěšné firemní kultury. Přijetí digitálního přístupu v HR se sebou nese možnost vytvoření vzdělávacích programů, jež berou v úvahu očekávání zaměstnanců i cíle organizace.

Musíte být vždy připraveni přijmout nové digitální nástroje a přehodnotit svůj přístup k procesu, který nepřináší požadované výsledky.

Využijte sociálního učení

Do vzdělávací platformy můžete zakomponovat i sociální prvky – vytvořte komunitu, v níž zaměstnanci mohou sdílet znalosti a stát se mentory. Můžete navíc kombinovat online systém se sociálním učením, například ve formě edukativních her. Ty skvěle fungují při posilování zapojení zaměstnanců a při budování týmu.

Přečtěte si také:
Učíme se učit – je to cesta
Vzdělávání jako strategie:  tajemství úspěchu organizace?
Šest tipů pro to, aby individualizace vzdělávacího programu byla úspěšná 

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×