Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání

Nedovolte, aby vás limitoval rozpočet na vzdělávání. Jakkoliv se to může jevit jako nákladné řešení, nemusí tomu tak být.

Žijeme v době, kdy se ekonomický boom zdá být trvalým trendem. Podniky věnují velkou pozornost lidským zdrojům, zejména v oblasti se zapojení, rozvoje a retence zaměstnanců. Všichni ale dobře víme, že nic netrvá věčně. V době změn a nejistot bývá rozvoj a vzdělávání zaměstnanců z první oblastí, v níž organizace uplatňuje škrty.

To může být nicméně krátkozraké, vezmeme-li v úvahu nové trendy poukazující na nutnost cross-funkčního týmu a potřebu digitální gramotnosti.

Do not allow your training budget to limit you

Cross-funkční týmy

Zaměstnanci se závratnou rychlostí mění pracovní pozice (viz naše školení: Kreativní mileniálové na pracovišti), což oproti létům minulým klade nároky na ovládání více dovedností. Přestože současná pracovní síla dosáhla kvalitního univerzitního vzdělání, může nastat situace, kdy jejich dovednosti nebudou postačující. Dnes není nic neobvyklého, že člověk se vzděláním v oboru financí pracuje v marketingu a naopak. A i ti se vzděláním a praxí v oboru marketing považují za přínosné dostát cross funkční expertízy na poli financí. Pokud firemní vzdělávání není schopno držet krok s požadavky na rekvalifikaci a získávání nových dovedností cross-funkčních týmů, vede to k  mezerám ve znalostech.

Podle studie od Career Advisory Board z roku 2018 zaměřující se na aktivaci talentu, zaměstnaneckou zkušenost a rozvoj dovedností, 77% respondentů uvedlo, že souhlasí s tvrzením, že  mají ve svém podniku jako celku obavy o dovednostní mezery zaměstnanců.

V této studii byly pozorovány největší dovednostní mezery v těchto oblastech:

  • technologická/digitální gramotnost (citováno 62% respondentů)
  • komunikace (56%)
  • obchodní dovednosti (48%)
  • diverzita a kulturní povědomí (46%)
  • zákaznický servis (42%)

Když byly respondenti dotazování na překážky, které znemožňují odstranění těchto mezer, uvedly nejčastěji, že se jedná o rozpočet na vzdělávání, který je velmi limitovaný.

Do not allow your training budget to limit you

Digitální gramotnost

Aplikovaná technologická dovednost je dovednost, kterou musejí zaměstnanci aplikovat na správné technologii za účelem provádění vlastní pracovní činnosti. Trénink stávajících zaměstnanců v oblasti aplikovaných technologických dovedností je hlavní výzva, neboť většina současných profesionálů nezískala tyto dovednosti tradičními vzdělávacími cestami. Mnozí respondenti při dotazování uvedli, že snaží zajistit, aby se  jejich pracovní síla zaškolovala a rekvalifikovala v oblasti aplikovaných technologických dovedností, a to prostřednictvím:

  • rozvoje interních kurzů (40%)
  • interních školení (38%)
  • příspěvku na vzdělávání (35%)
  • externích školeních (31%)

Rozvíjet soubor určitých dovedností může být nákladným úkolem, obzvláště když jedna řada školení není postačující. Školení by měla tudíž být trvale dostupná, snadno přístupná a návratná. To se netýká pouze aplikovaných technologických dovedností, ale také dalších požadavků na výcvik.

Váš rozpočet na vzdělávání zaměstnanců nemusí stanovovat limit

My ve společnosti DuoTrainin věříme, že by učení nemělo být na úkor něčeho jiného. Učení by se mělo stát součástí vaší soukromého a profesního života. Učení je cesta, která nikdy nekončí. Věříme, že zajištění vzdělávání spolu s podporou rozvoje vašeho talentu by mělo být snadné a intuitivní. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců by mělo vytvořit hodnotu a mělo by být hospodářským střediskem.

A to vše za cenu dobrého šálku kávy pro zaměstnance za měsíc. Myslíte, že je to nemožné?

Znovu o tom přemýšlejte a přesvědčte se sami.

Studii lze stáhnout zde(pdf).

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×