DuoTrainin představuje nové cíle v oblasti firemního vzdělávání

DuoTrainin, společnost zabývající se vzděláváním prostřednictvím pokročilých technologií, dnes představuje stovky kurzů z řad několika nových vzdělávacích balíčků.


  • DuoTrainin je nyní klíčová vzdělávací platforma pro rozvoj talentu, pro získání základů potřebných na pracovišti, pro řízení kvality, pro jazykové vzdělávání, pro interní školení a závazné vnitropodnikové dokumenty
  • Učte se rychleji: jedno stejné školení je pro každého zaměstnance ušito na míru, což umožňuje vestavěná inteligence v každém kurzu
  • Zapomínejte pomaleji: efekt rozloženého učení je začleněn do algoritmu řízeného umělou inteligencí
  • Cena za kurz za uživatele a možnost LMS bez dalších poplatků

Nové cíle ve vzdělávání

První nový balíček se týká Rozvoje talentu a zaměřuje se na osobní, manažerské a vůdcovské dovednosti. Mezi několik dalších kurzů ze široké nabídky tohoto balíčku patří komunikace, vyjednávání, prezentace, mluvení na veřejnosti, efektivní naslouchání, kritické myšlení, osobní efektivita.

Druhý nových balíček od DuoTrainin tvoří základy práce na pracovišti. Ten se zaměřuje na účelová témata – Prodej, Marketing a Finanční účetnictví, jež jsou obsažena v kurzech Základy prodeje, Rozvoj marketingového plánu a Finance pro nefinanční manažery. V tomto balíčku také naleznete školení týkající se aplikací Microsoft Office jako jsou Word a Excel (pro verze 2016, 2019 a verzi Office 365).

Třetí balíček od DuoTrainin tvoří oblast bezpečnosti a zdraví a řízení kvality. Do toho balíčku jsme zařadili školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou Seznámení se základy BOZP a BOZP pro provozní manažery, školení v oblasti kvality jako jsou kurz Six Sigma, ale také školení pro konkrétní povinná témata jako je GDPR.

DuoTrainin dále nabízí celou řadu jazykových kurzů pro specifické potřeby v angličtině, němčině a češtině.

Poslední balíček od DuoTrainin cílí na konkrétní odvětví průmyslu a podniky. Náš plně integrovaný LMS zajišťuje podporu pro studium, testování, workshopy, zpětnou vazbu a vnitropodnikové závazné dokumenty, to vše ovládané jedním intuitivním dashboardem. 

Vliv učení

Bastiaan Brouns, jednatel společnosti DuoTrainin říká: “Skutečný efekt učení je změna v chování jednotlivce, jež má pozitivní dopad na výsledky organizace. To začíná u zapamatování si toho, co jsme se naučili. Zakomponovali jsme efekt rozloženého učení do našeho algoritmu poháněného umělou inteligencí. Spolu s velkým množství kvalitních kurzů může nyní kdokoliv studovat téměř jakýkoliv předmět. Existuje pouze jeden systém, který má v každém školení /kurzu vestavěnou inteligenci – a to je DuoTrainin.”

Pokročilá vzdělávací technologie

DuoTesting pokročilá vzdělávací technologie od DuoTrainin se od Vás učí, tak abyste se mohli učit lépe. Metodika DuoTesting vychází z principu co otázka, to test. Náhodný výběr otázek, které již byly správně zodpovězeny se znovu objeví v určitém časovém intervalu pro ověření, zda si student osvojil dříve nabyté informace. DuoTrainin vytváří a aktualizuje profil silných a slabých stránek studenta po každé zodpovězené otázce a na tomto základě poskytuje obsah šitý na míru.

Zkušenost člověka, jeho úroveň znalostí a funkční hledisko se okamžitě stanou součástí individuálního vzdělávání. Všichni se nějak odlišujeme, což bereme v potaz a tudíž každé školení/ kurz se stejným tématem v DuoTrainin není pro každého jednotlivce stejné.

Student se může rovněž ke každému kurzu kdykoliv vrátit, a to z jakéhokoliv místa a zařízení a může studovat, jak dlouho bude chtít. Učte se rychleji o rozvoji talentu, jazyky, získejte základy potřebné na pracovišti, v oblasti BOZP/řízení kvality a zapomínejte pomaleji. To vše lze je možné, když budete čekat na tramvaj nebo autobus.

Prohlédněte si všechny naše nové kurzy.


Přečtěte si také:

Co člověk skutečně potřebuje, aby bylo učení úspěšné

Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu otázku z níže uvedených otázek odpoví kladně

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×