M-learning je tak trochu jako rychloseznamka

V oblasti m-learningu neboli učení pomocí mobilních zařízení  je situace obdobná jako u rychloseznamky – také není radno plýtvat časem. Máte pouze pár minut na to, abyste upoutali pozornost  uživatelů, jež upřeně zírají na displej telefonu. Nemluvě o uchování v paměti uživatele.

Různé studie potvrzují, že 55 % až 63 % webových relací celosvětově má mobilní charakter. Posun predominantně k mobilnímu zážitku přináší radikální změny ve způsobu, jakým se lidé dostávají k obsahu a jak s ním pracují. Digitální, mobilní vzdělávací obsah není výjimkou.

Budete-li propojovat mikroučení s učením prostřednictvím mobilních zařízení (neboli m-learningem) můžete dosáhnout tohoto cíle. Níže naleznete několik tipů.

Mobile learning

Personalizujte obsah

Nesnažte se detailně vysvětlit vše k danému tématu. Raději informace dávkujte po částech. Lidé se budou učit efektivněji, budou-li mít jeden konkrétní cíl v jedné učební jednotce, jež upoutá jejich pozornost, např. „jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu” nebo „jak začít s všímavostí neboli mindfulness”. Pokaždé mějte na paměti klíčové zásady mikroučení: jedna lekce – jedna dovednost, což funguje ještě lépe, když je systém schopen se učit od uživatele a poskytnout personalizovaný tematicky zaměřený obsah v závislosti na úrovni, zkušenosti a funkčním pohledu uživatele.

Kombinujte média

I když neexistuje důkaz o preferovaných stylech učení, studenti mají tendenci lépe osvojit si obsah, který pochází z různých médií: textová forma, zvuková nahrávka, video nebo obrázek či fotografie. Nemusí to nevyhnutelně znamenat, že se budou učit lépe, nicméně, první překážka je zdolána: začít se studiem.

V jednoduchosti a stručnosti je síla

Lidé se mohou lépe soustředit na důležité informace, pokud odstraníte vše, co by je mohlo rozptylovat. Všechny nepodstatné prvky jako jsou například hudba v pozadí nebo poutavé animace, vyčerpávají kognitivní zdroje, čímž blokují u studentů osvojování důležitého obsahu.

Zvolte si vlastní tempo

Umožněte lidem, aby si zvolili vlastní tempo studia. Budou-li mít lidé pod kontrolou své učení, budou se učit lépe. Když si budete moci sami určit, kdy se budete učit, jaký předmět budete studovat i jak dlouho bude vaše studium probíhat, pak to bude mít mnohem větší dopad než kdyby to bylo nucené. Pro mikroučení je také klíčové, aby byla zajištěna pomoc v případě, že ji osoba potřebuje. Studijní materiál by měl být k dispozici z mobilního zařízení na vyžádání.

Dostupnost v offline módu

Jsme neustále připojení nebo je to alespoň to, co si myslíme. Nedostupnost wifi připojení je běžným úkazem v metru, letadle či v odlehlých oblastech. Dejte studentům možnost studovat offline – zajistěte, aby vaše aplikace byla schopna ukládat obsah na mobilních zařízeních a zasílat výsledky do LMS platforem, jakmile je připojení obnoveno.

Vestavěný prvek zajišťující uchování znalostí

Lidé zapomínají rychle. 90% nově nabytých poznatků člověk zapomene do jednoho týdne, pokud si je nebude opakovat. Jakýkoliv program s prvky mikroučení  by měl být schopen zajistit tuto funkci bez nutné angažovanosti studenta. Nejlépe to funguje u systémů pracujících na bázi otázek nebo kvízů, které jsou schopny doručit uživateli jednu až dvě otázky denně, tak aby jej neustále aktivizovali. Uživatel tudíž nemá možnost zapomenout, to co se naučil.

Když to shrneme: Pokud je ve vašem zájmu vytvořit firemní kulturu vzdělávání a nenásilně podporovat své kolegy ve vzdělávání, mějte na paměti tyto tipy až budete vybírat systém, poskytovatele obsahu nebo metodiku – ať už jen jednotlivé položky nebo všechny dohromady.

Proč nezkusit DuoTrainin?

 

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×