Nejlepší investice v životě je do vzdělání

Proč si ten nejzaneprázdněnější člověk na světě, bývalý americký prezident Barack Obama, uměl vyhradit hodinu denně na vzdělávání se a čerpání nových informací? Proč nejlepší investor všech dob, Warren Buffett, investoval během své kariéry 80% svého času do cíleného učení? A věděli jste, že Bill Gates přečte při své práci jednu knihu za týden? A že si každý rok za celou dobu své kariéry vyčlenil dvoutýdenní dovolenou na vzdělávání?

Proč si ti nejchytřejší a nejzaneprázdněnější lidé na světě najdou jednu hodinu denně na cílené učení (tzv. 5-hodinové pravidlo), zatímco ostatní se vymlouvají, že mají moc práce a na vzdělávání  už jim nezbývá čas?

Odpověď je jednoduchá – Investice do vzdělání je to nejlepší, co můžeme udělat. Nebo jak Benjamin Franklin řekl: „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.”

I když je tento pohled na věc základem k úspěšné znalostní ekonomice, jen málo lidí si to uvědomuje. Naštěstí, jakmile pochopíte jakou cenu znalosti mají, je snadné získat mnohé. Stačí, když se budete pravidelně vzdělávat.

Learning is the best investment

Znalosti jsou nové peníze

Starosti spojené s penězi nás časově omezují – toužíme po nich, shromažďujeme je, pak je utrácíme a celkově nám dělají vrásky na čele. Ve skutečnosti, když tvrdíme, že nemáme čas se učit novým informacím, za vším většinou stojí to, že se za každou cenu soustředíme na vydělávání peněz.

Ale nyní skutečně dochází k posunu – mění se vztah mezi penězi a znalostmi. Jsme na začátku éry, jež proslulý vizonář a filantrop Peter Diamandis nazývá rychlou demonetizací neboli peněžním chaosem a v níž  technologie mění původně drahé výrobky nebo služby na cenově dostupnější, jež jsou v některých případech dostupné dokonce i zadarmo.

Zatímco náklady na vzdělání a zdravotní péči se zvýšily, předpokládá se, že inovace v těchto oblastech také povedou časem k demonetizaci. Velká řada institucí zajišťujících vyšší vzdělání má například dlouhodobé náklady, aby mohla podpořit  několikavrstvou hierarchii a musí hradit udržovací náklady spojené s chodem svých kampusů. Novější instituce hledají možnosti, jak snížit dramaticky náklady tím, že nabízejí své služby výhradně online, zaměřují se na školení odpovídající reálným požadavkům trhu a nejvíce ceněnným dovednostem nebo tím, že zaměstnavatel nese náklady na vzdělání.

Zboží a služby jsou stále více demonetizovány oproti znalostem, jejichž cena se neustále zvyšuje.

Mezera ve znalostech a dovednostech

Lidé, kteří pracují ve své profesi opravdu tvrdě, ale neudělají si pravidelně čas na vzdělávání se, představují novou „rizikovou“ skupinu. Riskují, že uvíznou na spodním žebříčku globální konkurence a riskují, že přijdou o svou práci kvůli automatizaci, tak jak se tomu stalo u dělnických pozic v roce 2000 až 2010, kdy robotizace nahradila 85 % pracovních pozic ve výrobě.

Na lidi na nejnižší úrovni kariérního žebříčku je vyvíjen stále větší tlak a pomoc znevýhodněných se snižuje. Naopak těm, co stojí na opačné straně žebříčku, se nyní otevírá mnohem více příležitostí než v minulosti. I finanční odměna je mnohem vyšší.

Ironií je, že tento problém není způsoben nedostatkem pracovních pozic. Spíše se to týká nedostatku pracovníků s odpovídajícími dovednostmi a znalostmi.

Learning is the best investment

Nejlepší investice je do vzdělání

O znalosti v porovnání s penězi nepřijdeme, i když je jednou použijeme, a pak je již nepotřebujeme. Přenesení znalostí kamkoliv na světě je zdarma a je trvalé. Jejich hodnota se vytváří po čase rychleji než peníze. Může být převedena na mnoho věcí, včetně věcí, které se za peníze nedají koupit. Jsou to například pravé přátelství a vyšší úroveň  subjektivního duševního blaha. Hodnota znalostí pomáhá dosáhnout stanovených cílů rychleji a lepším i zábavnějším způsobem. Váš mozek pracuje lépe. Pomáhá vám rozšířit slovní zásobu, díky ní lépe komunikujete. Pomáhá vám myslet v širších souvislostech a mimo vaše běžné hranice. Zkušenosti a moudra ostatních vám otevírají novou perspektivu – můžete žít v jednom životě několik životů.

Bývalý prezident Obama dokonale vysvětluje důvody, proč byl tak oddán vzdělávání se  a získávání nových informací v době, kdy byl v úřadu: „V době, kdy došlo k rychlému sledu událostí  a přenosu mnoha informací“, bývalý prezident uvedl, že čtení mu umožnilo příležitostně „zpomalit a získat perspektivu” a „mít schopnost vcítit se do situace někoho jiného”. Tyto dvě věci, dále dodal, „byly pro mě neocenitelné. Jestli jsem byl díky nim lepším prezidentem, to nemohu říci. Ale co mohu říci, je to, že mi umožnily během osmi let udržovat rovnováhu, protože ta je v tomto světě velmi křehká a dá se rychle a snadno porušit.”

Šest zásadních dovedností k úspěšné znalostní ekonomice

1. Identifikujte cenné znalosti v pravý čas
Hodnota znalostí není statická. Mění se podle toho jakou hodnotu jí přisuzují ostatní lidé a podle toho, jak vzácná znalost je. Jak se nové technologie vyvíjejí a mění průmysl, můžeme často pozorovat nedostatek lidského kapitálu s požadovanými dovednostmi, což vytváří potenciál pro vyšší kompenzaci. Díky ní dochází k rychlejšímu  zaškolení většího počtu lidí a průměrná kompenzace se snižuje.

2. Naučte se těmto znalostem a osvojte si je rychle
Okna příležitostí jsou přirozeně dočasná. Jednotlivci je musejí využít, jakmile je spatří. To znamená, že musejí být schopni naučit se rychle novým dovednostem. Pochopení a využití mentálních modelů je jedna z nejuniverzálnějších dovedností, které by se měl každý člověk naučit. Poskytuje pevný základ znalostí, který lze použít do všech oblastí. Pokud tedy změníte obor, disponujete již znalostí, jež můžete využít k rychlejšímu učení.

3. Sdílejte hodnoty vašich dovedností s ostatními
Lidé se stejnými dovednostmi mohou být  různě platově ohodnoceni a odměňováni v závislosti na svých komunikačních dovednostech a přesvědčovacích schopnostech. Tato kompetence dokáže ostatní přesvědčit o tom, že dovednosti, jimiž člověk disponuje, jsou považovány za cenné a jsou mnohonásobně využitelné. Mnoho lidí se roky učí základním technickým dovednostem a prakticky vůbec se nezaměřují na tyto dovednosti.

4. Převeďte znalosti na peníze a výsledky
Je celá řada způsobů, jak přeměnit ve svém životě znalost na hodnotu. Jako několik příkladů můžeme uvést tyto – nalezení a získání práce, která je dobře finančně ohodnocena, zvýšení platu, vybudování úspěšného byznysu, zúročení svých znalostí  ve formě poradenského servisu a budování reputace díky tomu, že se z nás stane myšlenkový vůdce.

5. Naučte se, jak finančně investovat do vzdělání za účelem vyššího výnosu
Každý z nás si potřebuje najít to správné „portfolio” knih, online kurzů, certifikovaných programů a studijních programů, pomocí nichž dosáhneme svých cílů v rámci stanoveného rozpočtu. Abychom získali správné portofolio, musíme na naše myšlení týkající se investic do znalostí použít finanční termíny jako jsou návratnost investic, řízení rizik, míra překážek, zajištění a diversifikace.

6. Najděte klíč k tomu, jak se správně učit
Tímto způsobem se exponenciálně zvyšuje hodnota každé hodiny strávené učením (míra učení).
Tento faktor určuje, jak rychle se naše znalosti za čas propojí. Vemte v potaz člověka, který přečte jednu knihu za týden a uchová nové poznatky oproti člověku, který přečte jednu knihu za deset dní. V průběhu jednoho roku vznikne 30 % rozdíl, jež odpovídá u jedné osoby rozdílu 85 přečtených knih.

Učení je cesta, která nikdy nekončí

Abychom své přehnané zaměření na peníze proměnily v důkladnější a realističtější hledání znalostí, musíme se oprostit od představy, že znalosti si lze osvojit pouze ve věku 5 až 22 let. Dále musíme přestat věřit, že můžeme získat práci, v níž budeme setrvávat celý život, pokud budeme pracovat tvrdě. Přežít a být úspěšný v této době můžeme jedině, když se budeme neustále vzdělávat.

Tvrzení, že tvrdá práce nás posune dopředu, je přežitek  z dob průmyslové revoluce. Pilné studium je rovnocenné znalostní ekonomice.

Převzato z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×