Co skutečně člověk potřebuje, aby bylo učení úspěšné

Co skutečně člověk potřebuje, aby bylo učení úspěšné? To je otázka za milion dolarů.

Všichni trávíme spoustu času tím, že se učíme něco nového, a to většinou v průběhu pracovního procesu. Každý den se často nevědomky něco nového naučíme. Během školení nebo workshopu nebo na konferenci probíhá cílené studium. Učíme se i zábavnou neformální formou na internetu – při vyhledávání informací nebo sledování krátkých videí na YouTube. V této souvislosti bylo zjištěno, že v průměru každý týden studujeme pouhých 24 minut.

Nyní se pokuste zodpovědět otázku: „Co si skutečně pamatuji z celého tohoto studia?“ Pokud máte problém si rozpomenout, je nasnadě otázka, zda jste se opravdu něčemu novému naučili? Nebo naučili jste se něco v dané chvíli, kdy jste to potřebovali a nově nabyté informace vám poté byly k ničemu?

need when you learn

Ebbinghaus

Již v roce 1885 německý psycholog Hermann Ebbinghaus vytvořil křivku učení a zapomínání, Ebbinghausův zákon a prozkoumal mnoho dalších zásadních jevů týkajících se lidské paměti. Ebbinghausův výzkum ukazuje, že v prvních deseti minutách po osvojení si nového učiva (znalostí) zapomeneme 30% z nově získaných znalostí. Za týden si již pamatujeme pouhých 10%.

Podtrženo sečteno: 24 minut studia týdně, okamžitě zapomeneme 30% nových informací a během týdne si pamatujeme pouhých 10% nových znalostí. Má to cenu vůbec studovat?

Co skutečně potřebujete při studiu

Co skutečně potřebujete je, aby jste si nové poznatky uchovali a znovu je nezapomněli. Jinak plýváte svým drahocenným časem, penězi a energií. A jakmile budete ve stejné situaci, nebudete mít jinou možnost než si informaci znovu vyhledat. Určitě by bylo snažší, kdybyste jen mohli čerpat ze svých znalostí a použít je v tu chvíli, kdy je potřebujete. Rychle by se z vás stal kolega, za nimž ostatní chodí pro radu. Bez pochyby si dovedete představit, že z hlediska profesního růstu by to mělo nemalý význam.

V tu chvíli nastupuje „rozložené učení” další z objevů Hermana Ebbinghause. Tento postup uvádí, že se učíme novou látku efektivněji a snáze, pokud se ji učíme v několika časových úsecím, mezi něž jsou vkládány delší přestávky, v porovnání s méně efektivní metodou intenzivního učení v krátkém časovém intervalu. Student má tudíž čas informace zpracovat a internalizovat (vnitřně si osvojit) a s větší pravděpodobností si je zapamatovat déle.

Pokročilé vzdělávací technologie

Skutečná otázka za milion je: „Jak toho dosáhnout?“ V tuto chvíli nastupují pokročilé vzdělávací technologie, o nichž se často mluví jako o inteligentních technologiích. Většina této inteligence má nicméně podobu doporučení toho, co dalšího byste měli studovat. V reálné situaci to tedy vypadá takto: „Nyní jste si nastudovali základy vyjednávání a jako další školení doporučujeme  pokročilé vyjednávací techniky.” Nebo: „Ti, co studovali základy účetnictví, mají také probráno téma Přehledy spojené s účetní uzávěrkou.”

Při orientaci v systémech, jež obsahují katolog s nepřeberným počtem kurzů, může tento způsob posloužit jako vhodná pomůcka, protože ve většině případů nebudete potřebovat všechna školení nebo kurzy z nabídky. Toto chápání pojmu inteligentní však nepomáhá s retencí znalostí. Navíc, stanovení studijního plánu je většinou zajištěno určitou formou supervize, např. prostřednictvím mentora nebo kouče. Další ovlivňující faktory jsou předpokládaná kariéra a oblasti, v nichž je nutné se rozvíjet.

need when we learn

Vestavěná inteligence

Jakým způsobem mohou tedy pokročilé vzdělávací technologie podpořit princip rozloženého učení a uchovat znalosti? Jak mohou podpořit skutečné učení v dlouhodobém časovém horizontu? Začleněním této inteligence, tohoto principu rozloženého učení do jednotlivých kurzů.

DuoTesting metodika od DuoTrainin je založená na otázkách a kvízech. Využívá se náhodného výběru otázek, které byly zodpovězeny správně, čímž se ověřuje, jestli si student osvojil nové vědomosti. DuoTrainin vytváří u každého studenta profil silných a slabých stránek v reálném čase, tedy po každé zodpovězené otázce a doručuje každému jedinci obsah šitý na míru. Osobní zkušenost, úroveň znalostí a funkční hledisko se okamžitě stávají součástí školení zaměstnance.

Student má možnost se ke školení/kurzu kdykoliv, kdekoliv i z jakéhokoliv zařízení vracet, a to na dobu, kterou si sám zvolí. Učte se rychleji a zapomínejte pomaleji, klidně když čekáte na tramvaj nebo autobus. Jsem si jist, že se budete učit déle než 24 minut týdně a osvojíte si vědomosti na dlouho dobu.

Proč nevyzkoušet DuoTrainin?

Přečtěte si také:

Tento článek je pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně
Učíme se učit – je to cesta
Trendy ve firemním vzdělávání pro rok 2018 v kostce
Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×