Talent management aneb řízení talentů zlepšuje ekonomické výsledky

Společnost McKinsey & Company provedla globální průzkum, jenž ukázal, že řízení talentů zlepšuje ekonomické výsledky.

talent management

Podle respondentů mají organizace s efektivními programy pro řízení talentů lepší šanci obstát před konkurencí než ostatní společnosti.

Studie se pokusila rovněž stanovit konkrétní postupy, jež by identifikovaly úspěšné strategie pro řízení talentů. Tento přístup není uniformní, ale výsledky studie odhalily tři běžné postupy, jež mají pozitivní dopad na celkovou efektivitu řízení talentů a v důsledku toho ovlivňují výkonnost organizace.

Prvním je rychlé odkrytí talentu, druhým zapojení HR funkcí při posilování pozitivní zaměstnanecké zkušenosti a poslední – strategicky smýšlející HR tým. Výsledky studie rovněž poukazují na činnosti z nich vyplývající, jež organizace může využít k rozvoji těchto metod.

talent management

1. Rychlé rozpoznání talentů

39 % respondentů uvádí, že jejich organizace dovede rychle nebo velmi rychle rozpoznat talent v závislosti na měnících se strategických prioritách. Tyto metody vedou s 1,4krát větší pravděpodobností k většímu výkonu. Pro identifikaci talentů dle výsledků studie slouží tří specifické kroky, jež významně souvisí s těmito procesy.

Prvním z nich je efektivní rozmístění talentů vycházející z potřebných dovedností, jež má přímý vliv na rychlost této identifikace. Druhým je zapojení manažerského týmu do řízení talentů. A třetím je organizace, v nichž zaměstnanci pracují v malých týmech fungujících napříč organizací, což zvyšuje šanci rozpoznat talent rychleji než ostatní organizace.

talent management

2. Angažovanost HR v oblasti zaměstnanecké zkušenosti

37 % respondentů uvádí, že HR funkce v jejich organizaci usnadňují pozitivní zaměstnaneckou zkušenost. Ti, co tento fakt potvrzují, podávají oproti ostatním respondentům až s 1,3 krát větší pravděpodobností vyšší výkon.

Dva klíčové ukazatele jsou základem pro to, aby HR mohlo zajistit lepší zaměstnaneckou zkušenost. Jedním z nich je rychlé sestavení týmů HR expertů z různých oblastí funkcí, což řeší obchodní priority. 24 % procent tazatelů věří, že jejich organizace pracuje s tímto typickým agilním HR pracovním modelem. U těchto respondentů je třikrát více pravděpodobné oproti ostatním z respondentů, že zaznamenají pozitivní zaměstnaneckou zkušenost. Tím druhým je rozmístění talentů a dovedností takovým způsobem, že budou podporovat celkovou strategii organizace. Třetina respondentů se domnívá, že HR obchodní partneři v jejich organizaci efektivním způsobem propojují talent se strategií a ti, jež tak činí, uvádějí s třikrát větší pravděpodobností než ostatní respondenti, že HR týmy pomáhají vytvářet pozitivní zaměstnaneckou zkušenost.

3. Strategické HR týmy

Třetím principem efektivního řízení talentů je HR tým, jež do hloubky chápe strategii organizace a obchodní priority. V případech, u nichž  respondenti uvedli, že jejich organizace disponuje strategicky smýšlejícím HR týmem, se zvýšila pravděpodobnost, že výkon bude až 1,4krát vyšší než u konkurence. Dále je 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že řízení talentů bude efektivní.

Faktor, jež nejvíce podporuje tento princip, je mezioborová zkušenost. Pokud mají HR lídři zkušenosti s jinými funkcemi včetně zkušeností liniového manažera, je 1,8krát vyšší šance, že budou chápat strategii a obchodní priority komplexněji. Neméně důležitá je těsná spolupráce mezi HR ředitelem, výkonným ředitelem a finančním ředitelem. Méně než polovina respondentů se domnívá, že tito vedoucí pracovníci jsou v jejich organizaci v úzkém propojení. U těchto případů je 1,7krát vyšší pravděpodobnost, že pozorují strategicky orientované HR funkce.

Tato zjištění dále poukazují na význam transparentnosti strategií  a obchodních cílů vůči všem zaměstnancům. U respondentů, kteří se domnívají, že jejich kolegové rozumějí celkové strategii organizace, existuje dvakrát větší pravděpodobnost, že uvedou, že jejich HR tým chápe strategii komplexněji.

Efektivní řízení talentů a osvědčené metody, jež jej podporují, významnou měrou ovlivňují výkonnost organizace. Rychlé rozpoznání talentů, zapojení HR funkcí při posilování pozitivní zaměstnanecké zkušenosti a strategické HR funkce mají největší dopad na efektivitu programů pro řízení talentů.

Přečtěte si také:

Vzdělávání jako strategie: tajemství úspěchu organizace?
Co si moderní pracovní síla žádá od L&D?
Příležitosti pro učící se organizace
Článek vychází z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×