Sedm zásad pro zvýšení zapojení zaměstnanců do vzdělávacího procesu

Behaviorální vědy inspirují k novým způsobům, jak zatraktivnit obsah a zlepšit zapojení zaměstnanců do vzdělávacího procesu. Není důležité, zda jste vedoucí pracovník v oblasti vzdělávání, školitel nebo tvůrce výukového materiálu – vytvořit obsah, který zaujme, je meta, které je těžké dosáhnout.

Použití zásad intenzifikace může být způsob, jak zlepšit míru zapojení (angažovanosti), tedy pokud se nespokojíte pouze s přeškolováním a posíláním připomínkových zpráv. Úspěšný program na zvýšení zapojení do vzdělávacího procesu pracuje s metodikou behaviorálních věd, jež studujícího motivují, udržují jej při studiu a z dlouhodobého hlediska vedou k trvalým změnám.

learner engagement

Sedm zásad pro zvýšení zapojení zaměstnance

Následující principy se opírají o vědecky podložené teorie, jež udržují zaměstnance zapojené do vzdělávacího procesu a motivují je používat nově nabyté dovednosti a poznatky v praxi.

1. Propojte pět klíčových oblastí

Existuje pět klíčových oblastí, jež je nutné posílit, jinak se zhoršuje schopnost učit se a přenášet nové koncepty do praxe. Jsou to: znalosti, dovednosti, motivace, prostředí a komunikace. Kvalitní programy musejí doručit takové znalosti, jež při studiu zaručí úspěch a naučí takovým dovednostem, které umožní nabyté znalosti přenést do praxe. Vše musí probíhat ve správném prostředí, jež motivuje účastníky učit se novým informacím, které jsou  následně schopni interpretovat ve srozumitelné podobě.

2. Ovládejte tři klíčové fáze chování

Studenti mohou změnit své vzorce chování, pouze v případě projdou-li si třemi fázemi: uvědomění si nezbytné změny; získání znalostí a dovedností, jež povedou ke změně chování; provedení změny v zavedených vzorcích chování, tak aby tato změna měla pozitivní vliv na učení.

3. Vytvořte push a pull faktory, jež budou stimulovat zapojení

Push faktory vedou k tomu, že studenti podnikají takové kroky, které jim pomáhají se vyhnout  potenciálním „nepříjemnostem”. Ty mohou být důsledkem banálních činností jako jsou například emailové připomínky, jejichž cílem je upozornit na nutnost dokončení vzdělávacího modulu v rámci daného pracovního zařazení. Jsou pravým opakem pull faktorů, jež studenta odměňují pocitem úspěchu, který je motivuje v takových činnostech pokračovat.

4. Podporujte sociální  interakci a zajistěte směr

Ukažte studentům, jak se koncepty, které se učí, aplikují do každodenní praxe. Začlenění reálných situací ovlivňuje interakci, čímž se posilují vědomosti získané  z programu.

5. Nalezněte rovnováhu mezi výzvou a uspokojením

Vytvořením vyváženého zpětonovazebního programu podpoříte studenty, aby zůstali angažovaní. Vyzvěte účastníky, aby plnili relevantní krátkodobé cíle. Vybudujte zpětnou vazbu tak, že budete kolegům zdůrazňovat jejich pokrok. Neopomeňte přestávky, které významně přispívají k načerpání energie a soustředění se na studium.

6. Nastavte měřitelné cíle pro změnu chování

Ještě než začleníte nový program, zvažte jaké jsou vaše cíle ke zlepšení. Jaké chování by měl úspěšný student vykazovat? Využijte svých jedinečných cílů k vytvoření analýzy, jež bude monitorovat a měřit výsledky studia. Analýzy týkající se zapojení do vzdělávacího procesu, jež vyplývají z měření reakcí studenta, jeho znalostí, chování a z výsledků, mohou přispět k vytvoření komplexního přehledu vzdělávacích plánů organizace.

7. Zajistěte, aby byl zaměstnanec v centru zájmu vzdělávacích programů

Aby se zvýšilo zapojení do vzdělávacích platforem na maximum, měl by každý modul přinést určitou hodnotu jednotlivému zaměstnanci. Programy zaměřující se na uživatele berou v potaz různé potřeby, preference a učební styly účastníků v každé fázi procesu vzdělávání.

Zdroj

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×