Co si moderní pracovní síla žádá od L&D?

Ačkoliv se hodně se mluví o různých podobách učení, které se vyvíjejí a doručují, o vhodných LMS systémech a o zařízeních, jež zaměstnanci preferují, existuje několik společných prvků, jež byste měli začlenit do vzdělávacím programu, aby vyhovoval potřebám moderní pracovní síly. A co si dnešní pracovní síla žádá?

modern workforce

Moderní pracovní síla si žádá kontinuální vzdělávání

Celá řada organizací již nějakou dobu hovoří o potřebě kontinuálního vzdělávání. Vzhledem k současným technologiím se kontinuální vzdělávání stavá dosažitelnějším než kdy dříve. LMS lze integrovat s ostatními platformami, čímž jsou zaměstnanci schopni začlenit učení do svých každodenních pracovních procesů. Školení již neodvádí pozornost od „skutečné práce” a nerozvíjí dovednosti izolovaně. Učit se lze při samotné pracovní činnosti.

Kontinuální vzdělávání je znamením doby. Technologie přinutila podnikání zrychlit nepředstavitelným způsobem. Odborníci na různých pozicích i z různých odvětví si musejí osvojit nové dovednosti podstatně rychleji. Pokud se nebudeme vzdělávat kontinuálně, budou naše dovednost zastarávat” (nebo hůře, budou zbytečné) rychlostí, kterou si ani naši prarodiče nedovedli představit. Když se navíc přestaneme vzdělávat, ztratíme motivaci a buď rezignujeme a ustrneme nebo se začněme pohlížet po nových příležitostech jinde. Profesionálové v LD musejí zajistit pracovníkům školení, která pokryjí tyto měnící se požadavky.

Moderní pracovní síla si žádá obsah

Různé technologie v současnosti usnadňují tvorbu obsahu, který je připravený k použití. Dnes si můžete zakoupit kvalitní a profesionálně vytvořený obsah, který pokrývá vše, co potřebujete, aniž byste museli pracovat na časově náročné grafické stránce. Předdefinovaný obsah vám přitom umožní věnovat se pouze práci odpovídající vašim specifickým potřebám. Každá organizace bude zajisté do určité míry potřebovat určitá školení vytvořit interně. Klíčovou roli však hraje moderní kultura učení, která by se měla posunut od tvorby obsahu k jeho organizování třetí stranou. K dispozici je kvalitní nabídka vzdělávacích materiálů. Pokud se budete snažit vzít na svá bedra veškerou tvorbu obsahu a nenecháte si pomoci od třetích stran, znevýhodníte tím nejen sebe, ale i své klienty.

Moderní pracovní síla si žádá informace okamžitě

Tradiční L&D modely určovaly jakých kurzů a školení se mají pracovníci zúčastnit a v jakém časovém horizontu je mají dokončit. Moderní pracovní síla si však žádá převzetí kontroly nad svým rozvojem. Dennodenně se dožaduje nových informací. Nedávná studie od společnosti ADP ukázala, že 65 % pracovníků má zájem o tolik školení, kolik bude třeba, pokud jim umožní dosáhnout svých kariérních cílů. Moderní pracovní síla nečeká, až jim bude nabídnuto další školení. Naopak, aktivně je vyhledává.

My všichni jsme si zvykli (a celkem i oblíbili), že informace se dají velmi rychle vyhledat. Pokud chceme odpovědi, chceme je okamžitě. Neexistuje cesta zpět. L&D oddělení musejí upustit od starých představ, že informace mají být zpřístupněny pracovníkům až bude vše připravené. V současnosti je normou, že zaměstnanci mají přístup do obsáhlé knihovny s digitálním obsahem kurzů na vyžádání.

Přečtěte si také:
Je moderní učení pouze o pojmech, které jsou módní?
Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně
Příležitosti pro učící se organizace 
Vzdělání jako strategie: tajemství úspěchu oganizace? 
Nové  L&D obchodní modely
Zdroj

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×