Celoživotní učení: jste na správné cestě?

Celoživotní učení: jste na správné cestě? Zastáváme názor, že celoživotní učení je cesta, která nikdy nekončí. Nedovedli bychom to lépe vyjádřit než Darrel West v úvodu své nejnovější knihy „The Future of Work: Robots, AI, and Automation”:

Th future of work

„Ve světě rychlých technologických a ekonomických změn je životně důležité, aby se lidé zapojili do celoživotního učení. Tradiční model, podle něhož se lidé zaměřují na studium do 25 věku života a poté zahájí profesní dráhu a vzdělávání věnují pouze malou pozornost, se rychle stává zastaralým způsobem. V moderním světě v důsledku těchto ekonomických změn mohou lidé očekávat střídání zaměstnání, pozorovat rozvrácení celých sektorů a pociťovat potřebu rozvíjet další schopnosti a dovednosti. Je vysoce pravděpodobné, že práce, kterou zastávají nynější třicátnici, bude velmi odlišná od pracovních pozic, které jim budou nabídnuty za deset, dvacet či dokonce třicet let.”

Disruptivní technologie aneb vytlačení těch stávajících exponenciálně

Disruptivní technologie zvýší potřebu po průběžném vzdělávání. Podle zprávy McKinseyho Global Institutu z května 2017, “zhruba 60% ze všech povolání má alespoň 30% činností zautomatizovaných na základě současně používaných technologiích. Z toho vyplývá, že většina povolání se změní a větší část pracovních sil bude nucena pracovat s technologiemi. Nově narozené generace nebo lidé vstupující na současný pracovní trh budou stále více čelit pracovní nestabilitě a změnám na pracovním trhu. Pojem disrupce bude charakteristickým rysem pro budoucí pracovní síly.

Dopad na současné vzdělávání

Aby mladí lidé pochopili, že učení je cesta, je nutné provést zásadní reformy ve vzdělávání. Dálkové vzdělávání, online kurzy přístupné masám a digitální zdroje mění způsob, jakým se učitelé vzdělávají a studenti učí. Mladí lidé vyrůstají již digitálně gramotní a nemají problém používat moderní technologie v mnoha aspektech života. Přirozeně tedy očekávají od vzdělávacích institucích, že jim nabídnou nejnovější digitální nástroje a začlení je do svých studijních plánů. 

DuoTrainin intelligent micro-learning system

Současně musejí školy používat kreativnější nástroje pro výuku. Například některé vzdělávací programy inovují prostřednictvím video her, do nichž začleňují matematické hádanky nebo hádanky a  kvízy z ostatních věd. V jednom příkladu je hráč vyzván, aby odpověděl na věcné dotazy, tak aby mohl postoupit do další úrovně video hry. Ti úspěšní získávají body a stávají se vítězem. Kombinace video hry a vzdělávacího prvku představuje silnou formu digitálního učení.

Chytré telefony a tablety rovněž mění způsob přísunu informací k člověku i způsob zapojení do různých činností. Mobilní zařízení přinášejí informace a umožňují provádět transakce 24 hodin denně. Díky praktičnosti a dostupnosti umožňují tyto produkty snadnější zapojení do aktivit, které dříve vyžadovali fyzickou návštěvu specifických zařízení.

Celoživotní učení: Udělejte první krok

Prostřednictvím těchto i jiných nástrojů získají lidé prostředky, které jim umožní osvojit si nové schopnosti a dovednosti v různých životních etapách. Lidé si musejí uvědomit, že rychlé změny si žádají nové kompetence, jinak nebudou schopni úspěšně zvládat ekonomické turbulence, které moderní doba přináší.

My v DuoTrainin jsem vytvořili soubor nástrojů, který umožňuje, aby si lidé své učení brali všude sebou. Máme na mysli to, že mohou studovat kdykoliv a podle potřeb, jež odrážejí jejich aktuální pracovní zařazení.

Proč nezkusit DuoTrainin?

učení je cesta, která nikdy nekončí

Přečtěte si také:

Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně
Trendy ve firemním vzděláváním pro rok 2018 v kostce
Konflikt mezi vzděláním a praxí
Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?
Zdroj

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×