Výhody celoživotního učení pro jednotlivce a organizace

Jaké výhody přináší celoživotního učení jednotlivcům a organizacím, tím se zabývá nová zpráva zveřejněná společností AACSB International. Ta se zaměřuje na rozvoj kultury celoživotního učení, jež přímo ovlivňuje, jak úspěšný bude jednotlivec, potažmo organizace.

Zpráva s názvem To Empower Learning Over a Lifetime byla vytvořena ve spolupráci s výzkumným oddělením Human Capital Media Research and Advisory Group, jež vydává časopis pro manažery vzdělávání  Chief Learning Officer.

Dokument seznamuje s problematikou týkající se celoživotního učení a řízení talentu a upozorňuje na výzvy a příležitosti s nimi spojenými.

Zpráva vychází z online průzkumu, kterého se v lednu 2018 účastnilo 424 HR specialistů a talent manažerů ze Spojených států. U dotazovaných bylo zjišťováno, jaký mají názor na výzvy související se zavedením kultury učení v jejich organizaci. Dále měli zodpovědět otázku, jakým způsobem naplňují tyto výzvy, aby využili výhod spojených s celoživotním učením zaměstnanců.

Benefit of lifelong learning

Čtyři klíčové body shrnují výsledky tohoto online průzkumu:

Výhoda celoživotního učení pro organizace

Podle převážné části respondentů (73 %) představuje celoživotní učení důležitou až kritickou část strategie managementu talentů v organizaci. Z jejich odpovědí vyplývá, že celoživotní učení zvyšuje spokojenost, zapojení a retenci zaměstnanců, a to v době, kdy medián délky trvání pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele činí pouhých 5,2 let. Další poznatek, jenž lze ze zprávy vyvodit, je ten, že celoživotní učení umožňuje organizacím lépe reagovat na rychlou změnu obchodního prostředí.

HR specialisté pečující o talentované zaměstnance jsou rozhodující pro strategie, které motivují a vytvářejí příležitosti pro učení

Převážná část talent manažerů (96 %) věří, že sami zaměstnanci by měli být zodpovědní za své celoživotní učení. To přináší výhody oběma stranám. Většina souhlasí, že zaměstnanec, který se rozhoduje o svém vzdělávání, se učí lépe. HR specialisté se často spoléhají na externí partnery, jako jsou vzdělávací společnosti a instituce.

Společnosti podporují řadu přístupů k celoživotnímu učení v závislosti na přínosech pro organizaci

Většina talent manažerů vidí posun ve studijních metodách, které přinášejí prvky jako větší spoléhání se na technologie (81 %), personalizace (82 %) a sociální učení (77 %). Velký význam spatřují v dokumentech potvrzujících akademické vzdělání nebo odbornou kvalifikaci, které byly získány na základě náborových procesů organizace. Jsou to například certifikáty, osvědčení, licence a tituly.

Mezi efektivní přístupy často patří aktivní zapojení a zpětná vazba manažerů

Manažeři nejčastěji podporují celoživotní učení prostřednictvím mentoringu (65 %) a zpětných vazeb (56 %). Dále pro rozvoj zaměstnance je podle nich důležité nalezení souboru nástrojů a převzetí zodpovědnosti za tento rozvoj.

Benefit of lifelong learning

My ve společnosti DuoTrainin jsme přesvědčeni o výhodách celoživotního učení. Věříme, že začíná již v brzké fázi života a pokračuje alespoň do období ukončení aktivního pracovního života. Klíčovým prvkem celoživotního učení je zjednodušení procesu pomocí správných nástrojů, které umožňují posun z jedné pracovní pozice nebo životní role do další.

Závěrem: Nebylo by příjemné vzít si své učení sebou na cestu životem i ve světě, který se tak rychle mění?

Přečtěte si také:
Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně
Vzdělávání jako strategie: tajemství úspěchu organizace?
Učíme se učit – je to cesta
Nové L&D obchodní modely

Článek vychází z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×