Připravujeme mileniály a generaci Z na vedení firem?

„Připravujeme mileniály a generaci Z na vedení firem?“ Tuto otázku si můžete položit několika způsoby. „Je takzvaná generace Y a generace Z připravena vést?“ nebo další možností může být – „Je vaše organizace připravena na vedení z řad mileniálů a představitelů generace Z?“

Nejste-li si jisti, kdo jsou mileniálové nebo generace Z, následující přehled by Vám měl pomoci.

Millennials
pro zvětšení klikněte zde

Do roku 2025 budou mileniálové a generace Z představovat více než 75% pracující populace. S tím se váží velké změny, které budou muset organizace podstoupit, aby na tuto situaci byly dostatečně připraveny. Především je nevyhnutelné, aby zaměstnavatelé pochopili, co je pro generaci Y a Z důležité. Výše znázorněný přehled slouží pro lepší orientaci.

Nárůst mileniálů ve vedení

Společnost American Express nedávno zveřejnila zprávu (pdf), která zkoumala, jaké hodnoty a očekávání mají lídři mladší generace. Konkrétně se vybraný vzorek týkal 1363 lídrů z řad mileniálů a 1062 lídrů z řad generace X. Závěry této studie nebyly nijak překvapivé. Mohou však posloužit jako vodítko pro nalezení způsobu, jak  zatraktivnit, angažovat a zvýšit vedení mileniálů.

„Mileniálové mají vysoké očekávání, co se týče organizací, pro něž pracují. A jednou v nich budou zastávat přední pozice”, uvádí Susan Sobbottová, prezidentka newyorské společnosti American Express Global Comercial Payments. Ještě dodává: „Aby byly podniky v budoucnu úspěšné, budou si muset uvědomit, co je pravý účel organizace, starat se dobře o své zaměstnance a mít zapálené lídry. Mileniálové hledají práci, která bude nejenom finačně dobře ohodnocena, ale mají vlastní představu o úspěchu a na cestě za ním jsou připraveni dělat kompromisy.”

Milennials and Gen Z

Role CEO se změní

Jedna ze statistik v uvedené zprávě, která na první pohled upoutává  pozornost, uvádí, že třetina mileniálů na vedoucích pozicích zastává názor, že se role CEO během deseti let značně promění. Odborníci ale tvrdí, že mileniálové znalí byznysu budou i tak muset být schopni přinést do firmy zisk, uspokojit akcionáře a mít silné vedení. V porovnání s autokratickým vedením předchůdců, budou jejich nástupci zastávat odlišné přístupy.

Místo autokratického stylu si mileniálové na pozici CEO adoptují transformační přístup, což bude v důsledku znamenat, že vytvoří pro společnost vizi, kterou budou sdílet s ostatními v organizaci. Tito lídři budou nabádat své okolí, aby se s ní ztotožnili, o tom je přesvědčen Dan Schawbel, mileniál, společník a research director ve společnosti Future Workplace – newyorské společnosti zabývající se průzkumy v oblasti lidských zdrojů.

Rajiv Kumar, mileniál, vedoucí lékař a prezident organizace Virgin Pulse Institute, jež je součástí společnosti Virgin Pulse, organizaci věnující se zlepšení kvality života prostřednictvím mobilních technologií, blíže rozšiřuje představu o tom, jak by měla role CEO v budoucnu vypadat: „Role CEO bude přetrvávat, ale bude integrovanější a na bázi užší spolupráce s podřízenými“, vysvětluje Kumar. Své vysvětlení dále rozvádí: „Oproti dnešní izolovanější roli CEO, budou CEO „ypsilonkáři” přístupnější všem zaměstnancům a nejenom exekutivě a představenstvu. Budeme pozorovat větší transparentnost, jež pomůže zaměstnancům pochopit proč byla přijata určitá rozhodnutí. Pro generaci Y je klíčové zodpovězení otázky proč.“

Genuine purpose

Skutečný účel organizace

Další důležitou otázkou pro mileniály představuje pochopení vlivu organizace na člověka i celou společnost. Více než tři čtvrtiny z nich věří, že úspěšné podnikání má prostý účel než pouhý zisk – s tím souhlasilo 76 % dotazovaných.

Schwabel konstatuje, že lidé často nesprávně interpretují představu o tom, co je to skutečné podnikání. Organizace nemusí změnit svět, aby byly považovány za skutečné nebo společensky prospěšné. Znamená to, pouze jediné – nutnost přizpůsobit každodenní fungování tak, aby z toho měli ostatní výhody.

Kumar si myslí, že velká řada jeho kolegů přišla do společnosti kvůli společenskému poslání Virgin Pulse, jehož úkolem je udělat svět lepším. „Je snadné se přestat soustředit na poslání, ale nám se daří naplňovat definovanou misi a vyzdvihnout úspěšné zaměstnance. To zcela odpovídá představám našich zaměstnanců – mileniálů.”

Millennials workforce

Školení je důležité

V minulých letech Virgin Pulse spustila program EPIC (anglický akronym pro Exceptional Potential early in Career), jež byl navržen k náboru a zaškolení příští generace lídrů. „EPIC nabízí mileniálům fast track k vedení a vytváří kariérní plán, jenž jim umožňuje snadné zahájení nové kariéry“, říká Kumar. Dále dodává: „Jsme připraveni u každého procesního kroku zajistit zaškolení, podporu a finanční kompenzaci.“

Prezident organizace Virgin Pulse Institute ještě zdůrazňuje: „Školení je důležité. Nejenom pro budoucí generaci lídrů, ale také školení všech generací ohledně interakce mezi kolegy. Zvýšení povědomí o generačních rozdílech pomůže všem pracovat efektivněji.“

„Jednou přestaneme hovořit o mileniálech a začneme pouze používat výraz pracovní síla“, uvádí Kumar. „Aby byly organizace připraveny na tyto zaměstnance, potřebují provést změny již nyní. Zvažte jak fungujete, nebojte se restrukturalizace. Úspěšné podniky budou decentralizované, fungovat na bázi spolupráce a budou si cenit jednotlivce i rovnováhy mezi jejich pracovním a soukromým životem.“

Přečtěte si také:
Za vzdělávání utrácíte mnohem více než myslíte
Hlavní trend v oblasti lidského kapitálu

Článek vychází z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×