Vzdělávání jako strategie: tajemství úspěchu organizace?

Vzdělávání jako strategická činnost může znamenat tajemství úspěchu organizace. To vyplývá z nového výzkumu společnosti Harvard Business Publishing Corporate Learning.

66 % společností, jež propojují vzdělávání se strategií a považují aktivity L&D klíčem k úspěchu organizace, mají oproti svým konkurentům pevnou pozici na trhu. To je rozhodující v současném komplexním světě,  jak uvádí zpráva State of Leadership Development: Meeting the Transformation Imperative (celou zprávu si můžete stáhnout zde).

L&D transformace a transformace podnikání

Letošní zpráva se zaměřuje na roli L&D a rozvoj lídrshipu, které mají přímou souvislost s transformací podnikání. Tato transformace představuje pro organizace ve všech odvětvích průmyslu „nový standard”. Ze 734 oslovených  L&D a LOB manažerů jich 32 % transformaci dokončilo v nedávné době  a ještě větší procento (52 %) v současnosti transformací prochází.

DuoTrainin - learn faster

Zavedení velkého množství změn může mít opačný efekt. Organizace se musejí stát agilními, aby byly schopny dosáhnout transformace. L&D by se mělo snažit „vytvářet” a podporovat takové lídry, jež budou hnacím motorem změn a zároveň budou schopni tyto změny promítnout do zaškolování zaměstnanců v souladu s korporátní strategií.

S nutnou dávkou ironie je třeba konstatovat, že velké množství organizačních změn a časové bariéry mají přímou souvislost s neúspěšnými aktivitami L&D a rozvojem lídrshipu. Podniky uprostřed velkých transformací by se rovněž měly zaměřit na L&D, nicméně ve skutečnosti se tak často neděje, jelikož řešení každodenních naléhavých záležitostí má větší prioritu.

Jak být vždy o krok napřed

Nevhodný obsah školení, opomíjení významu strategie, nedostatečná expertíza z vnějších zdrojů a vytvoření málo přesvědčivého ROI, to vše je považováno za hlavní překážku efektivního L&D. Ale kým? Příští generací lídrů – Mileniálů.

V návaznosti na tato zjištění definovali autoři studie tři ústřední oblasti zájmu HR specialistů, pokud chtějí držet krok s vývojem.

  1. Vytvoření agilní organizace
  2. Doručení vzdělávacích programů cílených na zaměstnance
  3. Rozšíření definice společného podniku (spoluúčasti)
Millennials

Pro vytvoření agilní organizace je nutné, aby lídři podporovali nové způsoby chování, myšlení a zavedení efektivních procesů. Budou-li mít vše na paměti, mají šanci vytvořit nové týmy, pro něž bude charakteristická flexibilita.

HR lídři musejí být připraveni experimentovat a podporovat storytelling v propojení s novými technologiemi, chtějí-li vytvořit vzdělávací programy zacílené na potřeby zaměstnanců.

A v neposlední řadě, rozšíření definice společného podniku – lídři musejí doručit rozvojové programy vedoucím pracovníkům, jež jsou v nejužším kontaktu se zákazníky, dále učit se od inovátorů mimo podnik a podněcovat mobilitu talentů.

Neexistuje záruka, že pokud budou společnosti aktivní ve výše uvedených třech oblastech, zajistí jim to náskok před konkurencí. Výzkum však ukazuje, že organizace budou připraveny přinejmenším na jakoukoli transformaci. A není cílem každé transformace získat náskok před konkurencí?

Přečtěte si také:
Učíme se učit – je to cesta
Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců
Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×