Dnes je den D pro GDPR: Evropské nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti

Pozor mějte na paměti, že osoby s rozhodovací pravomocí a jiní klíčoví pracovníci by měli mít povědomí o GDPR. Vytvořili jsme krátký kurz, který vám s tím pomůže, a to pouze za cenu 145 Kč (za uživatele/na 12 měsíců). Kurz je dostupný v angličtině a také v holandštině.

Již není možné se déle vyhýbat Obecnému nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) – nové legislativě EU. A ani vy byste se mu neměli vyhýbat a to nejenom proto, že začne platit od 25. května, 2018. Od tohoto data vám mohou hrozit vysoké pokuty, pokud budete GDPR ignorovat.

GDPR

Hlavním cílem GDPR je harmonizace zákonů týkajících se ochrany údajů v celé Evropě. Kromě toho má nařízení zajistit ochranu všech osobních údajů občanů EU a poskytnout jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Na koho bude mít GDPR dopad?

GDPR se dotkne vaší organizace, pokud zpracováváte nebo shromažďujete/analyzujete osobní údaje tzv. subjektů údajů (osob, jímž data patří), jež jsou občané Evropské Unie, bez ohledu na to, kde na světě se nachází sídlo vaší společnosti nebo instituce.

Osoby s rozhodovací pravomocí (tzv. decision makers) a jiní klíčoví pracovníci ve vaší organizaci by měli znát GDPR (dle platných nařízení týkajících se GDPR).

Správní pokuty

V případě závažného porušení nařízení GDPR, vám bude hrozit pokuta až do výše 4% z celkového obratu celosvětově za finanční rok nebo pokuta 20 000 000 eur (vyšší z obou možností). Pokuty jsou rozděleny do různých pásem. Tak například vaše pokuta bude činit “pouze” dvě procenta, pokud nebudete mít v pořádku záznamy nebo neuvědomíte-li v případě porušení zabezpečení údajů dozorový orgán a dotčený subjekt.

Jelikož se GDPR týká správců dat a zpracovatelů osobních údajů, tzv. cloudy nejsou osvobozeny od GDPR nařízení.

Regulatorní orgány pro ochranu osobních údajů na národní úrovni budou více schovívaví ke společnostem, jež prokázaly povědomí o této problematice. Tedy, pokud pracujete na zavedení GDPR, není čeho se obávat. Naopak pokud nejste připraveni na nové nařízení nebo jste nezačali s jeho zavedením, můžete očekávat potíže.

Začněte už nyní

Náš tým DuoTrainin vytvořil několik kurzů GDPR.

Kurz GDPR Awareness je určen osobám s rozhodovací pravomocí a osobám, které jsou klíčové pro jakoukoliv organizaci (cena za kurz za osobu činí 15 – 22,50 eur  za kalendářní rok). Kurz je v angličtině a také je  k dispozici v holandštině a v české mutaci.

Tento kurz nyní nabízíme za speciální cenu 145 Kč osoba/12 měsíců (jedná se o limitovanou nabídku).

Pro osoby, jež jsou pověřeny implementací GDPR, jsme vytvořili kurz pro správce dat, který je vším krok za krokem provede a dále kurz pro zpracovatele dat.

U všech našich GDPR kurzů budete i přes komplexnost a obsažnost GDPR pokaždé navigování na stejnou stránku, tak abyste neztratili přehled o tom, kde se zrovna nacházíte.

GDPR official website

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo přijato Evropským parlamentem 14. dubna, 2016. Viz oficiální publikace Úředního věštníku Evropské unie ve všech jazycích EU.

Hlavní článek o GDPR naleznete na oficiálních stránkách EU.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×