Nové L&D obchodní modely

Institut 70:20:10 vydal knihu představující čtyři nové obchodní modely v oblasti L&D pod názvem New Value Creators: Four Business Models That Redefine L&D.

První dva L&D obchodní modely – Order Taker  a Learning Enabler – fungují na vzdělávacím principu. Další dva fungují na obchodním principu.

L&D business models

Obchodní model č. 1: Order taker (Manager vzdělávání)

L&D Order Taker

Order taker je zodpovědný za zajištění řešení formálního vzdělávání. To znamená, že L&D oddělení fungující na bázi tohoto obchodního modelu zajišťuje, aby vzdělávací řešení odpovídaly požadavkům klienta. Dále pracuje na tom, aby bylo poskytování služeb co nejjednodušší a nejefektivnější. Order taker nenabízí komplexní analýzu vzdělávání, teoretické modely ani evaluaci, ale poskytuje propracovaný profesionální katalog s dostupným formálním vzděláváním.

Order taker pracuje s rozpočtem, jež mu usnadňuje školení v organizaci a snižuje zátěž managementu v otázce vzdělávání. Order taker by měla být osoba, která je pragmatická, rozhodná a  s dobrými organizačními schopnostmi. Tato kombinace vlastností a postojů umožňuje, aby byl Order taker dostatečně atraktivní pro management i účastníky školících programů.

Jednu z nevýhod pro Order takera představuje téměř neexistující evaluace, která by prokázala obchodní dopad. Odůvodnění výdajů, pokud existuje, je založeno na přehledu nákladů a výsledné účasti. Z tohoto důvodu management pohlíží na Order takera jako na nákladové středisko.

Obchodní model č. 2: Learning enabler (L&D oddělení)

Poradenství v oblasti vzdělávání tvoří jádro služeb, jež nabízí Learning enabler. Ten  je zodpovědný za analýzu, implementaci a evaluaci vzdělávacích řešení. Learning enabler se zapojuje do dialogu s klientem a analyzuje potřeby cílové skupiny. Rovněž zajišťuje, aby formální nebo jiné vzdělávací řešení bylo nejlepší odpovědí na výzvu.

V praxi L&D oddělení fungující jako Learning Enabler obvykle není schopno odpovědět na požadavky zákazníků jasným ano nebo ne. Learning Enabler je také závislý na tom, zda se klient rozhodne přikročit k doporučenému vzdělávacímu řešení.

Learning enabler se rovněž stará o vzdělávací katalog a často pracuje se vzdělávacím prostředím nebo se vzdělávacím a výkonnostním ekosystémem. Hlavní silnou stránkou Learning enablera je zajištění formálních online a offline školení na profesionálním základě. Zaměření je jasně strategické a zajišťuje, aby poskytnuté vzdělávání odráželo priority organizace.

Pro Learning enablera je obtížné prokázat obchodní dopad ve více než 20% nabízených vzdělávacích řešeních. Z tohoto důvodu senior management také na Learning enablera pohlíží jako na nákladové středisko.

L&D Performace Enabler

Obchodní model č. 3: Performance enabler

Performance enabler primárně zajišťuje implementaci provozních priorit podniku. Poskytované služby se zcela zaměřují na pomoc týmům a jednotlivcům v oblasti zlepšování samotné pracovní činnosti a procesu nepřetržitého zlepšování, jež vychází z přijetí perspektivy týkající se práce i studia, přičemž ta není čistě na vzdělávací bázi. Performance enabler nepovažuje vzdělávací řešení za jedinou odpověď na řešení obchodním problémů nebo obchodních příležitostí.

Learning enabler je oproti Value creatorovi (obchodní model č. 4) méně efektivní v rámci změny a monitorování výkonu, a tudíž není schopen ve všech případech prokázat obchodní dopad. Senior management však považuje Performance enablera de facto za výnosové středisko.

Obchodní model č. 4: Value creator

Value creator implementuje strategické priority managementu a nabízí vzdělávací řešení nejenom formálního charakteru. Spolu s managementem a tzv. best performery, tedy s těmi, kteří podali nejlepší výkony, vytváří řešení. Cílem je dosáhnout měřitelného výsledku, který pomůže zlepšit výkon podniku. Value creator jedná plně v souladu s modelem 70-20-10, jež popisuje pět hlavních částí a metodiku 70-20-10, tedy procesy a přístupy, jež umožňují tyto části.

Všechno co Value creator provádí, prokazuje měřitelný obchodní dopad v podobě obchodních případů nebo kvantifikované návratnosti investic. Value creator představuje pro management hospodářské středisko s příjmem a přidanou hodnotou k vynaloženým nákladům.

Obchodní modely L&D: blended

Blended L&D business models

V praxi jsou tyto čtyři výše uvedené obchodní modely L&D samozřejmě kombinovány. Zmíněné modely nejsou normativní. HR vedení si může záměrně zvolit, jeslti zůstane u modelu Order taker po dobu jednoho až dvou let, než posoudí možnosti pro změnu. Order taker se rovněž může rozhodnout k okamžitému posunu doprava, přímo k Value creatorovi nebo nepřímo prostřednictvím Performance enabler.

U těchto obchodních modelů není pevně stanovena žádná cesta, profil nebo pořadí. Nicméně se doporučuje, aby se tyto modely staly nedílnou součástí podnikání a uznaným hospodářským střediskem.

Článek vychází z toho zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×