Noví zaměstnanci jsou nedostatečně zaškolováni

Výtka, kterou pravidelně slýcháváme, je: nově přijatým zaměstnancům chybí klíčové dovednosti. Ale lze je z toho vůbec vinit?

Jedna třetina zaměstnanců je nedostatečně zaškolena

Nedávná studie vyvolala vážné obavy z toho, zda zaměstnavatelé vyvíjejí dostatečnou iniciativu směrem k těmto zaměstnancům. Mohou pracovat efektivně a produktivně? Téměř jedné třetině (31 %) pracující populace v USA se nedostává žádné formy školení. Dalším znepokojujícím faktorem je nárůst této veličiny v minulém roce o 1%.

Data vycházejí z online průzkumu, který byl proveden koncem roku 2017 společností Ipsos (globálním hráčem v oblasti marketigového výzkumu) a byla shrnuta v půlroční zprávě nazvané State of Workplace Training study (pdf). Z výzkumu vyplývá, že u žen jakožto méně majetnější části populace a těch, které pracují na částečný úvazek, s větší pravděpodobností neprobíhá formální zaškolení na pracovišti.

Lack of training

Formy firemního školení

17% zaměstnanců bylo nabídnuto výhradně online školení a pouze 15% prezenční forma školení. 30 % zaměstnanců uvádí, že jim současný zaměstnavatel zajistil jak online, tak i prezenční formu školení. Online školení je běžné především u zaměstnanců zabývajících se prodejem. Zaměstnanci ve výrobě, zaměstnanci v zákaznických centrech a finanční poradci jsou výhradně proškolováni prezenční formou.

Zaměstnanci zdůrazňují, že je pro ně zásadní, aby bylo školení snadno srozumitelné/bylo možno je snadno dokončit (93 %), bylo individualizované  a odpovídalo jejich aktuálním potřebám (91 %) a v neposlední řadě zajímavé a zábavné (90 %). Dále je důležité, aby bylo možné získat přístup k informacím kdykoliv a odkudkoliv v závislosti na jejich pracovní náplni (89 %). Mimoto 88% respondentů se shodlo na tom, že by jim školení mělo umožnit aplikovat získané poznatky v praxi.

Demografické ukazatele

Ačkoliv v rámci demografie existuje několik rozdílů, mladí profesionálové (ve věku 18-34) s větší pravděpodobností hodnotí délku trvání školení (74 % vs. 58 % dospělých ve věku 55+). Dále preferují školení, u nichž funguje systém odměn nebo nějaký způsob bodového ohodnocení. Pro mladší generaci je rovněž důležitější mít možnost účastnit se školení odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení včetně mobilního telefonu (75 % vs. 56 %).

Employee engagement

Firemní školení a zapojení zaměstnanců

46 % respondentů uvedlo, že díky školení se cítí “mimořádně angažovaní”. Jsou si vědomi své úlohy a celkového významu a věří, že si jich společnost vysoce cenní. Stejné množství zaměstnanců (46 %) potvrdilo, že díky těmto firemním školením mají pocit, že jsou do určité míry ve své práci angažovaní. U zaměstnanců v oblasti prodeje se nejvíce předpokládá, že školení zvyšuje jejich angažovanost (55 %). Naopak u zaměstnanců zabývajících se maloobchodním prodejem a výrobou je tento faktor podstatně nižší (maloobchod 31 % versus výroba 33 %). Pouze 8 % zaměstnanců si spojilo firemní školení s pocity neangažovanosti.

Efektivita školení

Většina zaměstnanců (57 %) pohlíží na školení jako na něco, co je nesmírně nebo velmi efektivní pro úspěšné vykonávání práce. Nicméně 43 % zaměstnanců je zcela opačného názoru, tedy, že firemní školení  je v tomto ohledu poněkud neefektivní nebo zcela neefektivní. Mezi ty, co považují firemní školení za efektivní, patří prodejci (65 %) a zaměstnanci ve výrobě (71 %). Naopak prodejci v maloobchodě ohodnotili efektivitu na 35 %. Zaměstnanci se domnívají, že klíčovým ukazatelem efektivity je schopnost poznatky aplikovat v praxi (59 %). Jako druhým hlavní důvod uvádějí možnost profesionálního rozvoje (50 %).

Co myslíte?

My ve společnosti DuoTrainin jsme byli  těmito poznatky poněkud šokováni. Obzvláště když je možné se vzdělávat snadno díky programu, který je zábavný, zajímavý i efektivní pro většinu zaměstnanců. Finanční stránka by neměla být také problematická, jelikož jdeme cestou cenového modelu Pay-for-Use. Při čtení této studie se nám vybavil obrázek  tří lidí, kteří táhnou vůz s hranatými koly a odmítají je vyměnit za kulatá, protože jsou příliš zaneprázdněni.

Vyzkoušejte nyní DuoTrainin zdarma.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×