Práce z domova v USA

Nedávno jsme zveřejnili článek Jak se vzdělávat, když pracujete z domova. V současné době pracuje v Nizozemí z domova tři milióny lidí, což činí 37% z celé pracující populace. V roce 2013 to bylo 34%.

Working from home in the USA

Situace ve Spojených státech

I když práce z domova je v USA na vzestupu, počet lidí, kteří pracují tímto způsobem pravidelně či nepravidelně je překvapivě nízký: 3,9 milionu. Je to o 900 tisíc lidí více než v Nizozemí, ale jedná se o nízké číslo, vezme-li v potaz, že počet obyvatel je v USA 19krát vyšší než v Nizozemí. 3% pracujících Američanů pracují z domova ve srovnání s 37% v Nizozemí. V roce 2005 pracovalo v USA z domova pravidelně nebo nepravidelně 1,8 milionů obyvatel.

Postoj USA

Zatímco v minulém článku jsme se zaměřili na vzdělávání, v tomto článku se věnujeme hlavně právním otázkám týkajících se zaměstnavatele. Naše rada zní: formulujte firemní politiku v oblasti práce z domova tak, aby hájila zájmy zaměstnavatele. Jmenovitě:

  1. Rovnováha mezi mzdou a hodinami. Zaměstnavatel musí zdokumentovat kolik času bez výjimky zaměstnanec odpracoval – i v případě, že pracuje v místě, kde jej nemůžete monitorovat – a za přesčas mu zaplatit zvýšenou hodinovou sazbu nebo odměnu. Dejte zaměstnancům pracujícím z domova striktní pokyny ohledně pracovních hodin a proškolte je, pokud budou dohodnutý plán překračovat.
  2. Úrazy na pracovišti a pojištění. Není snadné určit, zda ke zranění došlo v pracovní době, když se jedná o práci z domova. Dobrá zpráva: Inspekce pro bezpečnost a zdraví při práci neprovádí kontroly v domácích kancelářích. Špatná zpráva: To nutně neznamená, že nenesete zodpovědnost v případě poranění. Proto pravidelně kontrolujte pracoviště vašich zaměstnanců, kteří pracují z domova. Konkrétní nebezpečí na domácím pracovišti: zamotané počítačové kabely a prodlužovací šňůry, které mohou představovat nebezpečí požáru. Zkontrolujte požární hlásič, dostupnost únikových cest a ergonomické řešení pracovních stanic. Zajistěte, aby vaše pojištění zodpovědnosti krylo nehody zaměstnance pracujícího z domova. Ty mohou nastat také při návštěvě spolupracovníka, prodejce nebo klienta na domácím pracovišti.
  3. Ochrana osobních údajů. Chcete-li mít přístup k počítačům na domácím pracovišti zaměstnance, formulujte tento požadavek ve vaší politice  a  smluvně jej ošetřete se zaměstnancem pracujícím z domova. Platíte-li telefony, počítače a internetové připojení, které zaměstnanci z domova využívají, máte právo mu je zakázat používat pro soukromé účely (nevyhnutelné projevy nesouhlasu ustojíte).
  4. Podmínky pro zaměstnance se zdravotním handicapem. Máte povinnost poskytnout zaměstnanci se zdravotním postižením stejné příležitosti pro práci z domova jako ostatním. To může znamenat výjimku ve firemní politice týkající se práce z domova, jako například upustit od požadavků na délku pracovních hodin ještě než se zaměstnanci stanou způsobilými pro práci z domova.
  5. Rovné zacházení. Spravujte dohody o práci z domova konzistentním a nediskriminačním způsobem. Sázka na nejlepší: Ve své firemní politice formulujte, která povolání mohou a nemohou být prováděna mimo pracoviště. Zdůrazněte, že rozhodnutí ohledně práce z domova je výlučně na vašem uvážení.

Běh na dlouhou trať

Telecommuting in The Netherlands

Výše zmíněnou citaci pronesla jedna z amerických HR specialistů. I když je dobrá zpráva to, že OSHA (ministersvo práce pro oblast BOZP) nekontroluje v USA domácí pracoviště, pořád je to běh na dlouho trať. Práce z domova skýtá pravidla a nařízení. Pozornost je věnována vyhýbání se právní zodpovědnosti a v případě nehody nebo zranění zaměstnance mít uzavřené vhodné pojištění. Práce z domova v USA více zaměstnance limituje než jim tento způsob práce umožňuje.
Doporučujeme navštívit Nizozemí.

Článek vychází z tohoto zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×