Jak se vzdělávat, když pracujete z domova?

Práce z domova se rychle stává běžnou záležitostí. V Nizozemí se počet osob, jež pracují  z domova na plný úvazek nebo  jen příležitostně, zvýšil za pět let o 300 tisíc. Největší nárůst byl zaznamenán u pracujících žen. V současnosti pracují v Nizozemí tři milióny lidí z domova, což je 37% z celé pracující populace. V roce 2013 jich bylo 34%.

Working from home

Ženy za muži jen nepatrně zaostávají

Muži podle všeho pracují z domova častěji než ženy, ale v posledních letech je rozdíl čím dále méně patrný. V roce 2017 pracovalo z domova 38% mužů a ženy jen nepatrně zaostávaly (35%) v porovnání se rokem 2013, kdy 37% mužů pracovalo z domova oproti téměř 32% ženám.

Zvýšení počtu žen pracujících z domova je možné pozorovat u povolání, jež se běžně provádí z domova. Existují také lidé, kteří pracují z domova příležitostně – obyčejně pracují na specifickém pracovišti, ale v určitých dnech, jak pravidelně či nepravidelně pracují z domova. Počet těchto pracujících se rovněž nepatrně zvýšil u skupiny pracujících žen. Podíl mužů pracujících z domova příležitostně se mírně zvýšil v období mezi 2013 až 2017, kdežto procento mužů pracujících z domova pravidelně se prakticky nezměnilo.

Working from home

Trvalý pracovní poměr versus samostatně výdělečná činnost

Práce z domova je rozšířenější u lidí pracujících jako OSVČ. Navíc nárůst v této skupině byl zaznamenán převážně u žen – z 48% v roce 2013 na 56% v roce 2017. Mimoto více žen v trvalém pracovním poměru začalo v roce 2017 pracovat z domova, jak pravidelně (9%) tak příležitostně (28%). V roce 2013 se tyto hodnoty vyšplhaly na 6% u žen pracujících z domova pravidelně a na 25% u žen pracujících z domova příležitostně.

Working from home NL

Tvůrčí práci se daří v domácím prostředí

Když budeme pohlížet na práci z domova podle typu povolání, většina žen pracujících z domova vykonává tvůrčí práci nebo práci týkající se cizích jazyků, a to 71%. Rovněž velkou skupinu tvoří ženy na manažerských pozicích (70%) a IT pozicích (68%). U mužů se jedná nejvíce o práci spojenou s IT (69%) a se vzděláváním (68%). 

Working from home

Dopad na vzdělávání

Jelikož diversita pracovní síly, do níž patří lidé pracující z domova, je čím dál větší, oblast vzdělávání vyžaduje speciální pozornost. Organizace by měly zajistit svým pracovníkům vhodné nástroje k tomu, aby jim umožnily vzdělávat se kdekoliv (např. prostřednictvím digitálního vzdělávání). Výuka musí být individuální a přizpůsobit se potřebám jednotlivců – způsobu vzdělávání i časovému hledisku. DuoTrainin je inteligentní platforma s prvky mikrolearningu, jež řeší většinu naléhavých potřeb v oblasti firemního vzdělávání. 

Přečtěte si také Nápady pro domácí kanceláře
Článek čerpá z CBS

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×