Trendy ve firemním vzdělávání pro rok 2018 v kostce

Největší světová síť profesionálů LinkedIn zveřejnila v nedávné době zprávu o trendech ve firemním vzdělávání pro rok 2018.

Ve firemním vzdělávání jde hlavně o rozvoj talentu

V dnešní době rychlých změn je velkou výzvou zůstat vždy plně zaškolen. Navíc vyčerpaný pracovní trh znamená, že se firmy musejí více snažit, aby si udržely své největší talenty a našly kvalifikované pracovníky do klíčových pozic. Jednotlivci si také uvědomují, že v době automatizace musejí být schopni naplňovat pracovní požadavky.

Neopomeňme rozvoj talentu, což je relativně nový jev. Ten vytváří vzdělávací příležitosti, díky nimž mohou zaměstnanci růst a být úspěšní. 

Workplace Learning

Nalezení rovnováhy

Workplace learning

Studie společnosti LinkedIn poukazuje na to, že manažeři lidských zdrojů se snaží nalézt zdravou rovnováhu mezi rozdíly v nárocích firemní exekutivy, manažerů i samotných zaměstnanců. Proto HR manažeři hrají klíčovou roli při formování budoucí personální strategie a zároveň umožňují zajistit odpovídající obsah tak, aby pomohli splnit dnešní požadavky zaměstnanců. Také vynakládají nemalé úsilí pro věkově různorodou pracovní sílu, jejichž požadavky na vzdělávání se liší.
Současní lídři v rozvoji talentu si osvojují roli tzv. tvůrců vztahů (relationship builder) – kultivují vztahy, které jsou základem pro kulturu vzdělávání, jež prospívá na neustále se měnícím pracovním trhu.

Klíčové otázky

Nejnaléhavějšími otázkami dle LinkedIn profesionálů v oblasti rozvoje talentu jsou:

 1. Jak se lídři informovaní se situací v oblasti rozvoje talentu přizpůsobují tempu změn v dnešním dynamickém světe práce?
 2. Proč si zaměstnanci nárokují zdroje pro vzdělávání a růst, pak si na něj neudělají čas?
 3. Jak vedoucí představitelé organizace pohlížejí na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců?
 4. Jsou manažeři chybějícím článkem k úspěšnosti vzdělávacích programů?

Trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Odpovědi na tyto otázky lze dle sociální sítě LinkedIn nalézt v hlavních trendech firemního vzdělávání pro rok 2018:

 1. Zmírnit dopad automatizace
  HR manažeři, firemní exekutiva, ostatní manažeři a zaměstnanci se shodují na tom, že prioritou číslo jedna pro rozvoj talentu je v roce 2018 zaškolení v oblasti měkkých dovedností (např. vedení, komunikace a spolupráce). I když se to může zdát nesmyslné, se zvyšujícím se technologickým pokrokem roste poptávka po měkkých dovednostech, jež jsou hnacím motorem pro růst zaměstnanců a organizací.
 2. Vyvážit dnešní výzvy a budoucí příležitosti
  Jak se životnost dovedností zkracuje, obchodní lídři se obávají že, HR manažeři se zaměřují na školení pokrývající pouze současné požadavky, místo toho aby nabídli zaměstnancům školení, které je připraví na situaci pro budoucí pracovní trh. Pro tyto lídry jsou v roce 2018 v rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců prioritou číslo dvě budoucí dovednosti. Oproti nim u HR manažerů jsou na seznamu priorit až na šestém místě.
 3. Nárůst digitalizace mění rozvoj talentu
  HR manažeři se častěji spoléhají na online vzdělávací řešení, aby uspokojili potřeby stále více věkově různorodé pracovní síle. Cesta zpět není možná.

  Workplace Learning
 4. Nemají-li zaměstnanci čas na vzdělávání, připravte jim takové podmínky, aby toho byli schopni.
  Hlavní výzvou pro HR manažery v roce 2018 v oblasti rozvoje talentu je dát impulz zaměstnancům, aby si udělali čas na vzdělávání. 94% zaměstnanců uvádí, že by ve společnosti zůstali déle, kdyby jim zajistila kariérní růst. Moderní organizace by měly naplnit představy svých zaměstnanců o vzdělávání a přizpůsobit rozvoj příležitostí tak, odpovídal jejich ambicím. Dále by se měli stát součástí platforem, s nimiž již společnost pracuje.
 5. Posilujte vztahy manažerů – 56% zaměstnanců uvádí, že by se vzdělávali více, pokud by jim jejich personalista zajistil odpovídající kurz, díky němuž by si mohli prohlubovat znalosti nebo zlepšit dovednosti. HR manažeři se shodli na tom, že „zvýšení zapojení manažera“ je výzva číslo dvě, které musejí čelit.

Závěr

Zpráva společnosti LinkedIn v závěru konstatuje, že HR manažeři by měli vytvořit takové příležitosti pro vzdělávání, aby zajistili růst a rozvoj dovedností v organizaci.  Současně kritériemi pro úspěšnou kulturu vzdělávání  jsou zapojení zaměstnanců i manažerů a  v neposlední řadě schválení firemní exekutivy.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde

Přečtěte si také:
Jak měřit efektivitu firemního vzdělávání?
Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců
Není na co čekat – zapojte své zaměstnance!
Má váš HR manažer příznaky FOMO?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×