Jak měřit efektivitu firemního vzdělávání?

Podle zprávy publikované na sociální  síti Linkedin se v současné době efektivita firemního vzdělávání měří  jiným způsobem než v minulosti. V budoucnu očekávejme opět změny.

Manažeři odpovídající za řízení talentu dnes měří úspěch dle kvalitativní zpětné vazby získané z prezenčních vzdělávacích programů a kvantitativních údajů, jež vycházejí ze zapojení do digitálního vzdělávání. Celkově můžeme pozorovat posun ke vzdělávání pomocí digitálních technologií (viz celá zpráva) a důležitým ukazatelem se rovněž stává dokončení online vzdělávacího programu.

How to measure learning
Graf uvedený ve zprávě zveřejněné na sociální síti Linkedin, jež se zabývá způsoby měření firemního vzdělávání. Údaje z roku 2018 jsou znázorněny modře, údaje z roku 2017 jsou znázorněny červeně; kvalitativní průzkum zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců, kteří absolvovali prezenční formu vzdělávání, dokončení online vzdělávacího programu, zpětná vazba indikující změnu chování, kvalitativní zpětná vazba od zaměstnanců, udržení talentů, počet účastníků, spokojenost zaměstnanců (v sestupném pořadí)

Manažeři zabývající se rozvojem talentu hledají způsoby, jak měřit vzdělávání a vycházejí z metrik týmu a udržení znalostí. Vedoucí pracovníci i HR manažeři jsou spolu zajedno v tom, že oba zmíněné ukazatele jsou nejlepším způsobem k prokázání úspěšnosti vzdělávacích programů.

How to measure success of L&D programmes
Graf ze zprávy ze sociální sítě Linkedin zobrazuje ukazatele a jejich důležitost pro splnění požadavku úspěšného vzdělávacího programu. Světlemodré sloupce z pohledu pracovníků zabývající se rozvojem talentu, tmavomodré sloupce z pohledu HR manažerů a oranžové sloupce z pohledu vedoucích pracovníků; jednotlivé ukazatele (zleva doprava): metrika zvýšení výkonu, udržení znalostí, kvalitativní metoda měření změny chování, schopnost aplikovat nové poznatky, zkušenost zaměstnanců, použití vzdělávacích programů

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×