Šest tipů pro to, aby individualizace vzdělávacího programu byla úspěšná

Na internetu se často setkáváme s diskuzemi, které řeší pojem individualizované učení a jeho přesný význam. My ve společnosti DuoTrainin nevidíme žádný velký smysl v tom, proč bychom měli vést diskuzi na ono téma. Výraz sám o osobě napovídá, že může být interpretován několika způsoby. 

Avšak tyto diskuze nás přivedly na zajímavou studii vypracovanou zahraničními studenty holandské univerzity Twente. Ta se zabývala novými formáty učení a jejich rozvojem.

Personalised learning

Skvělá alternativa

Přestože se online individualizované učení zdá být skvělou alternativou tradičních vzdělávacích programů, které jsou obyčejně nákladné a nepružné, tato forma učení přichází s vlastními výzvami. Zcela běžně můžeme pozorovat, že účastníci tyto programy často nedokončují. Jejich obsah neodpovídá očekávání jednotlivců nebo není relevantní. Dalším důvodem je nedostatečně uživatelsky přívětivá online platforma. A konečně online učení vyžaduje větší stupeň seberegulace.

Samoregulační učení

Našimi snahami není představit další pojem, i když poněkud utopický termín samoregulační učení je zajímavým přístupem individualizovaného učení. Vzhledem k tomu, že může zvýšit jeho hodnotu, pokud pochopíme, že tato forma učení vyžaduje od studenta přijetí mnohem větší zodpovědnosti za učení. Rovněž si musíme uvědomit, že vyžaduje určité kompetence, aby byla schopna “aktivizovat činnost jedince s dopomocí ostatních i bez jejich pomoci, diagnostikovat vzdělávací potřeby, formulovat vzdělávací cíle, identifikovat lidské i materiální zdroje učení, zvolit a zavést vhodné učební strategie a hodnocení výsledků učení.”

Šest rad pro to, aby bylo individualizované učení úspěšné

  1. Zjednodušte učení tím, že využijete pomůcek, aktivizujete pracovní prostředí a čas.
  2. Ujistěte se, že učební materiál je praktický. Co může být více motivující než nabyté znalosti, které se projevují lepšími dovednostmi a lepší výkonností? Případové studie, simulace, hraní rolí (role-play) a  situační hry zasazené do pracovního (reálného) kontextu mohou zvýšit relevanci personalizovaného vzdělávacího programu.
  3. Learning together

    Jednoduché, intuitivní a interaktivní, to jsou kvality, jimiž musí disponovat dobrá online vzdělávací platforma. Obsah vytvářený dle potřeb jednotlivců  by měl být další nabízenou možností.

  4. Zůstaňte připojeni a posílejte upomínky, návrhy, hodnocení a testy. Tímto způsobem se vyvarujte toho, že studenti studium přeruší nebo ho dokonce ukončí.
  5. Vytvořte podmínky k tomu, aby bylo učení společenskou záležitostí. Společné studium a možnost nahlížet do výsledků ostatních může přispět ke zvýšení motivace a k větší zodpovědnosti studentů.
  6. Zaveďte virtuální týmy nebo systém kamarádů. Tento element je propojený s předchozími body č. 5 a 6. Učení by nikdy nemělo probíhat pouze jako činnost jednotlivce.

Přečtěte si také:

Jděte s dobou! Řiďte se v roce  2018 trendy ve vzdělávání (s videem)
Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců?
Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?
Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?

Článek vychází z  YOUfactory.nl

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×