Konflikt mezi vzděláním a praxí

Studie provedená holandskou společností zabývající se maloobchodem došla k závěru, že to, co vzdělávací organizace nabízejí a co požaduje maloobchod, se neshoduje.

Podle této studie se vzdělávací instituce zaměřují na výběr profilu a provedení plánu školení. Maloobchodní organizace se naopak soustředí na kompetence, znalosti a podnikání.

Mismatch

Společná vize ve vzdělávání

Podle Retail Netherlands (Detailhandel Nederland), instituce zastupující malé a střední podniky, by firmy a vzdělávací sektor měli společně vytvářet dlouhodobé vize pro pracovní trh i trh vzdělávání. Tématem by měly být vzdělávací cesty, pracovní a vzdělávací profily, sdílení znalostí a zahájení výzkumné agendy. Konečným cílem by mělo být lepší začlenění konceptu rozvoje talentů na pracovní trh, který se stále více vyčerpává.

Růst

Navzdory již zmiňovanému rozporu, bakalářské studium v oblasti maloobchodu je populární. Od roku 2012 počet studentů vzrostl o 12%. Počet studentů na střední úrovni byl ustálený s více než deseti tisíci studenty v roce 2017.

Prostor ke zlepšení

Obvykle kritika, která zcela oprávněně směřuje ke vzdělávacím institucím poskytující bakalářský stupeň vzdělání, je ta, že tyto organizace si nejsou dostatečně vědomy trendů a vývoje. Hlavní příčinou je neuspokojivá spolupráce s organizacemi a institucemi, které mohou poskytnout takovéto znalosti. Jednotlivým školitelům chybí povědomí o tom, s jakými problémy se musejí společnosti vypořádat, přičemž tato nevědomost školitele diskvalifikuje ze začleňování odpovídajících potřeb do vyučování.

Na druhou stranu, společnosti se často příliš zaměřují na krátkodobé hledisko. Nevěnují dostatek pozornosti dlouhodobému vývoji jako je e-commerce, udržitelnost a robotizace.

Retail

Jak skutečně vyřešit tento rozpor?

Výsledek této studie a závěry, k nimž se došlo, nechávají velký prostor pro interpretaci. A ano, i ke zlepšení. Učení nekončí v okamžiku nástupu do práce. Někteří dokonce tvrdí, že učení tím teprve začíná. Náš DuoTrainin tým věří, že studium a práce by měly být od počátku mnohem více propojovány. Může jít o postupný přechod a ne o šok, který obvykle nastává v životě člověka, který právě dokončil studium a začíná pracovat.

Společnosti a vzdělávací instituce musejí bez pochyby začít více spolupracovat. Musejí zvážit metody doručení vzdělávání, tak aby je bylo možné lépe integrovat s aktuálními požadavky pracovního prostředí.

Věříme, že začnete-li tady, současná hranice vytvořená mezi vzděláním a praxí se přirozeným způsobem smaže.

Článek je adaptací z holandského zdroje

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×