Co lze pozorovat u organizací, jež staví do popředí vzdělávání zaměstnanců?

To co najdete u organizací, v jejichž popředí zájmu stojí vzdělávání zaměstnanců, lze v rámci firemního vzdělávání shrnout do tzv. čtyř E.  E-learning ale mezi ně nepatří – ten byl dávno překonán. Věřili byste tomu, že s e-learningem se začalo již v devadesátých létech minulého století?

Mezi čtyři pilíře firemního vzdělávání patří: Education, Experience, Environment a Exposure (vzdělání, pracovní zkušenosti, prostředí a možnost učení). Tyto čtyři prvky jsou provázány a mají tendenci se vzájemně prolínat – bez prostředí, které podporuje vzdělávání bychom nikdy neměli možnost se učit novým poznatkům, protože získané zkušenosti jsou pozitivnější a cennější v prostředí, které podporuje vzdělávání. Mimoto může vlastní zkušenost představovat zdroj vzdělávání pro ostatní. Proto je nezbytné myšlení i pracovní prostředí, které podporuje vzdělávání.

high-impact learning organisation

Jak se stát podnikem, pro něhož je vzdělávání klíčové?

Již brzy zveřejněná analýza obsahující 100 různých vzdělávacích strategií, technologií a investic ukazuje 12 ukazatelů, jež jsou klíčové pro organizace s důrazem na vzdělávání. Jsou to:

 1. Organizace se soustředí na dlouhodobý kariérní úspěch svých zaměstnanců
 2. Organizace se zaměřuje na to, aby zaměstnanci byli schopni podávat dobrý výkon ve své stávající funkci
 3. Organizace využívá v rámci rozvoje příležitostí přístupu design thinking
 4. Organizace odměňuje své zaměstnance za osobní rozvoj

  Design thinking
 5. Organizace nabízí kvalitní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 6. Organizace v rámci osobního rozvoje aplikuje stretch assignments
 7. Zaměstnanci mohou ovlivnit, které úkoly jsou jim přidělovány
 8. Organizace má jasno v rozhodovacích procesech /schopnostech jednotlivých zaměstnanců
 9. Organizace odměňuje zaměstnance za iniciativní přístup
 10. Chyby jsou považovány za vzdělávací příležitosti
 11. Organizace pro rozvoj využívá praktických zkušeností
 12. Organizace zajišťuje sběr dat o výkonu zaměstnanců několika způsoby

Kultura firemního vzdělávání

U organizací s velkým důrazem na vzdělávání je vše o profesi, pracovní pozici, zkušenostech, systému odměňování zaměstnanců, posílení pozic, učení se z chyb a údajích o výkonu. Stručně řečeno, klíčovým faktorem je kultura firemního vzdělávání.

U organizací s velkým důrazem na vzdělávání si musí zaměstnanci najít čas na vzdělávání v rámci pracovní doby. Musejí chápat hodnotu nových dovedností, jak svých i svých kolegů. Jde o organizaci, jež dává svým zaměstnancům prostor pro diskuzi a reflexi. V takovémto prostředí je nutné, aby vedoucí pracovníci svým kolegům umožnili diskuzi, pobavili se o chybách, kladli otázky a často experimentovali s novými nápady. Management, kultura, koučink a odměny mají obrovský dopad na rozvoj podnikání.

Přečtěte si také:
Není na co čekat – zapojte své zaměstnance!
Jděte s dobou! Řiďte se v roce 2018 trendy ve vzdělávání
Vaše firma je agilní. Vaše práce je mobilní. A co vaše školení?
Za vzdělávání utrácíte více než si myslíte
Jak dlouho v dnešní době skutečně trávíme čas studiem?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×