DuoTrainin představuje kurzy BOZP

Ve středu zájmu společnosti DuoTrainin stojí firemní klientela. Snažíme se usnadnit řízení a správu školení organizacím i zajistit, aby vzdělávání zaměstnanců bylo efektivnější a probíhalo zábavnou formou. Naše inteligentní platforma s prvky microlearningu nabízí indiviualizované učení pro zaměstnance v čase, kdy jej skutečně potřebují a ze zařízení, které si mají možnost zvolit.

Začali jsme pracovat na několika kurzech se zaměřením na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První kurz, jenž plánujeme spustit tento týden je Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci (BOZP) v prostředí českých firem.

Occupational Health & Safety - BOZP

Co je Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je interdisciplinárním oborem s opatřeními a legislativou, jež mají předcházet ohrožení a poškození lidského zdraví v pracovním procesu. 

Co je cílem BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn všech opatření stanovených zaměstnavatelem, jež mají předcházet výskytu rizik nebo poškození zdraví nebo smrti pracovníků. Ona opatření mohou být technologického, technického i právního charakteru nebo mohou mít organizační a administrativní ráz.

Více informací o našich BOZP kurzech získate zde.

Cena za kurz pro organizace činí od 70 do 90 Kč pro zaměstnance za kalendářní rok.

Pro holandsky trh připravujeme kurz VCA Basisveiligheid.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×