Za vzdělávání utrácíte více než si myslíte

Máte představu o tom, kolik ročně utratíte za školení jednoho zaměstnance? Přirozeně se částky budou lišit stát od státu, dle odvětví, organizace a budou jiné u jednotlivých oddělení v podniku.

Training spend

Poslední údaje zveřejněné nizozemským Statickým úřadem (CBS) uvádí, že průměrné náklady za školení v Nizozemí za zaměstnance/rok činí 1 tis. euro. Nejvíce to je v odvětví těžebního průmyslu a nejméně ve stavebním průmyslu.

Překvapivě (tedy z našeho pohledu) není velký rozdíl, zda se jedná o menší nebo větší společnost. Podniky s více než 250 zaměstnanci utrácí v průměru o 100 euro za zaměstnance více než menší podniky.

Větší podniky v porovnání s menšími vysílají více zaměstnanců na školení. U větších organizací se 96% zaměstnanců zúčastňuje školení oproti 89% zaměstnanců středně velkých podniků. Společnosti s minimálně 10 a maximálně 50 zaměstnanci proškolují 72% svých zaměstnanců.

Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími jsou markantní: v těžebním průmyslu se v průměru utratí za vzdělávání zaměstnanců 2 800 eur za zaměstnance za rok. Ve stavebním průmyslu je to naopak jen 600 euro.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

V Holandsku 17% všech organizací získává na školení zaměstnanců dotace v nějaké formě. Většina těchto dotací je poskytována ze vzdělávacích fondů. Převážně malé a středně velké podniky jsou částečně financovány tímto způsobem. Větší organizace se více spoléhají na vládní dotace nebo dotace z Evropské unie.

Tradiční pravidla ve firemním vzdělávání

Traditional learning

Oblast firemního vzdělávání je v Holandsku podle všeho celkem konzervativní. Tradičně sedm z deseti společností využívá služeb externích vzdělávacích společností/agentur. 25% společností vysílá své zaměstnance na školení do jiných společností, převážně do dceřiných společností nebo k subdodavatelům. Malé procento spolupracuje se vzdělávacími institucemi, jako jsou například univerzity. Touto formou zajišťují firemní vzdělávání převážně větší společnosti.

Skutečné náklady vašeho školení jsou mnohem vyšší. Čas mimo zaměstnání a ztráta produktivity s tím spojená ještě náklady na školení zvyšují. Vzdělávaní by se mělo začlenit do života jedince podle jeho denních návyků a naopak jeho návyky neměnit. Lidé si nemohou dovolit, aby je školení odvádělo od produktivní práce. Co víc, už to není nutné – každý s sebou nosíme výkonný nástroj ke vzdělávání: chytrý telefon.

Máme pro vás dobrou zprávu – nyní  můžete významně snížit vaše přímé i nepřímé náklady na vzdělávání – více než na polovinu a to je teprve začátek. Inteligentní systémy s prvky microlearningu, které zajišťují školení zaměstnanců v čase, kdy je zrovna potřebují a na místě, kterém potřebují. Školení probíhá v intuitivním formátu, přičemž se zrychluje proces učení a zlepšuje se upevňování získaných znalostí. Systémy snadno monitorují aktivity i progres a hrají klíčovou roli v oblasti talent managementu. Více si můžete přečíst v našem článku o současných trendech ve vzdělávání (za zlomek nákladů). 

Nyní můžete začít využívat zdarma zkušební verzi – až 100 zaměstnanců po dobu 28 dnů.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×