Stejně jako práce i vzdělávání se stává pružnější

Kreativita, hra, spolupráce i touha po holističtějším prostředím jsou prvky, které se stávají nedílnou součástí nejenom obchodní sféry, ale i školství. Současná pedagogika zaznamenala posun od klasického způsobu učení, kdy žáci jednotlivě reagují na podněty učitele, k učení v týmu, k projektovému učení a kolaborativnímu učení.

Agile education

Častější využití moderních technologií při studiu navíc přineslo studentům a učitelům větší možnosti – už se nemusejí ve třídě spoléhat pouze na klasickou tabuli. Mimoto školy vyžadují, aby výukové a pracovní prostředí bylo více adaptabilní, což má přímý vliv na inovace týkající interiéru škol. Jedním takovým příkladem je základní škola Harbord Public School, jež se nachází na severním předměstí Sydney (oblast Northern Beaches), která této problematice začala věnovat pozornost.

Agile education

Třípatrová budova nahradila 19 učeben podobných mobilním domům. To umožnilo zvětšení venkovního prostoru – větší prostory pro hru a studium. U interiéru se kladl důraz na otevření prostoru a vizuální propojení – jednotlivé třídy mají posuvné skleněné dveře, které lze otevřít, a tím prostor získává další rozměr – lze jej využít různými způsoby pro vzájemnou spolupráci tříd a aplikovat tak holistický pohled na prostředí.

Agile education

Pro jednotlivá patra nové budovy jsou charakteristické různé barvy: zelená, oranžová a žlutá – každá barva je přiřazena k jiné věkové skupině. To jim dodává osobitý charakter, díky nimž studenti i učitelský sbor mají pocit jakoby prostor byl jejich vlastní a tento koncept rovněž přispívá k lepší prostorové orientaci.

Agile education

Prostory určené pro volný čas, koutky pro četbu a relaxační zóny jsou vybaveny různými typy posezení tak, aby více stimulovaly jak u studentů, tak i učitelů kreativní učení.

Agile education

Základní škola Harbord Public School je nyní otevřená novým metodám výuky a studia díky adaptabilnímu prostoru, jenž rozvíjí kreativitu, spolupráci a motivuje k aktivitě – úplně stejně jako jiná moderní pracoviště.

Agile education
Agile education

Source

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×