Má váš HR manažer příznaky FOMO?

Ti, co z vás neví, co je to FOMO, si mohou pogratulovat. FOMO (anglická zkratka pro Fear of Missing Out) se dá přeložit jako strach z toho, že vám něco uteče. Teď, když již víte, co tato zkratka znamená, můžete jen doufat, že se vás FOMO  týkat nebude.  Tato nemoc dnešní doby ohrožuje produktivitu a angažovanost člověka.

FOMO je způsobena dopadem moderních technologií na naše každodenní návyky a je zejména znát na pracovišti.  Nové technologie, které měly pomoci zvýšit produktivitu a zlepšit efektivitu, zaplavily pracoviště. Míra produktivity a zapojení zaměstnanců se však paradoxně snižují.

Fear Of Missing Out

Zaměstnanec, který je  zahlcen informacemi je relativně nový fenomén. Moderní technologie jsou toho příčinou. Jsme dennodenně bombardovány různými zprávami ze všech možných komunikačních kanálů (většina z nás občas i v noci).
Nedí divu, že stanovení si priorit se stalo téměř nepřekonatelnou výzvou i díky tomu, že technologický boom víceméně smazal hranice mezi soukromým a profesním životem.  Odpovídání na zprávy, naplňování cílů i zvládání samotného pracovního výkonu  mohou občas připomínat výstup na osmitisícovku.  Navíc, stres z toho, jak se rozhodnout, na které zprávy odpovědět jako první,  ještě dále zvyšují napětí a ke zlepšení produktivity a angažovanosti nepřidávají.

Technologický pokrok nezastavíme – s tímto problémem se budeme neustále potýkat. Jak se tedy vyhnout FOMU a využít technologií ve svůj prospěch, a díky ním dosáhnout lepší angažovanosti i produktivity?  

Jaká je role HR?

Technologičtí giganti, jako je Amazon a Cisco, mění svoji organizační strukturu. Klasické firemní hierarchii odzvonilo – je nahrazena seskupením zaměstnanců do týmů podle toho, na kterých projektech zrovna pracují. Na HR leží největší díl zodpovědnosti, aby podpořili tuto nezbytnou změnu.  Ale drží otěže pevně v rukou? Jsou opravdovou oporou a napomáhají této transformaci? Jsou jejich procesy  a nástroje aktuální do takové míry, aby podpořili podnik, jenž je v podstatě sítí týmů a spolupracovníků?

Podle studie prováděné společností Deloitte, 38% společností by mělo být do pěti let plně automatizováno. 70% společností předpokládá, že automatizace povede k „lepší práci” a naopak  jen ve 20% dojde ke  snížení počtu pracovních míst.  Více než 50% společností  plánuje přeškolit své zaměstnance tak, aby byli schopni pracovat vedle robotů a umělé inteligence. 65% z těchto společností vůbec do těchto snah HR manažera nezapojuje. To je důvod, proč právě HR pravděpodobně vykazuje příznaky FOMO.

Oblasti, u nichž může HR dosáhnout rychlého zlepšení (přijmutím technologického pokroku) jsou  nábor talentů (video pohovor, zachycení a čtení mikrovýrazů a  jejich měření a porovnání s nejvýkonnějšími zaměstnanci podniku) a  řízení výkonnosti (nástroj pro průběžné hodnocení, který obvykle zvyšuje angažovanost zaměstnanců).

Další klíčovou oblastí  představuje pro lidské zdroje vzdělávání. To by se mělo více soustředit na výkon pracovníků a podporovat je takovým způsobem, aby dosáhli lepšího zdravotního stavu a produktivity na pracovišti. Microlearning a průběžné vzdělávání mohou výrazně ovlivnit zdravotní stav, angažovanost i produktivitu jedince.

DuoTrainin poskytuje nejenom microlearning, zachování znalostí a průběžné vzdělávání, ale také LMS systém pro řízení a správu vzdělávání, hodnocení a dokumenty spojené s vnitropodnikovými směrnicemi (Corporate Compliance).

Přečtěte si více o přetížených zaměstnancích

Také : Massive Disruption for HR

 

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×