Jděte s dobou! Řiďte se v roce 2018 trendy ve vzdělávání (s videem)

Začněme s tím, co se zdá být zcela zřejmé: pokud vaše vzdělávání není alespoň z části digitalizováno, budete rozhodně v roce 2018 v této oblasti pozadu. Dále bychom si měli vyjasnit pojem digitální vzdělávání, který je tak často mylně zaměňován za „učení pomocí mobilních aplikací“. Digitální vzdělávání není prostředek ke vzdělávání, ale způsob, jak se vzdělávat. Tento pojem vyjadřuje, že přinášíte studium tam, kde jsou vaši kolegové.

Abyste věděli kam směřujete, je důležité si uvědomit, odkud pocházíte. V oblasti rozvoje a vzdělávání jsme se posunuli od tradičního způsobu vzdělávání (včetně podnikových univerzit – corporate univesities) přes e-learning, blended learning a vzdělávání na bázi rozvoje talentů až k průběžnému vzdělávání. Tato obrovská změna proběhla pouze za jedinou generaci.

Evolution of Learning and Development

Hlavní trendy: Učení s prvky personalizace

Vše se zrychluje. Žijeme v době proměn – směřujeme od průběžného vzdělávání přes digitální vzdělávání až k inteligentnímu vzdělávání. Klíčem k inteligentnímu vzdělávání je vzdělávání s prvky personalizace. To považujeme za hlavní trend v roce 2018, jenž se vyskytuje u dalších trendů, jakou jsou například microlearning, gamifikace, chytrý telefon, video, umělá inteligence a virtuální a rozšířená realita.

Microlearning rychle poroste

Při microlearningu (rozdělení učiva na malé vzdělávací části) trvá studijní blok maximálně deset minut. Tento způsob používáme, když si text pouze rychle přečteme nebo jej zběžně prohlédneme a nebo si pročteme text, prohlédneme obrázek nebo video a pochopíme jeho obsah. Sociální sít Twitter nebo kanál YouTube jsou typickým příkladem microlearningu. Výzvou u této formy je zajistit, aby byl text krátký, jeho obsah/příspěvek aktuální, v kontextu, měl prvky personalizace a byl vhodný zejména pro mobilní zařízení.

Proč je to tak důležité? Protože způsob jakým fungujeme se diametrálně změnil. Trávíme nemalou část tím, že si vyhledáváme informace z nepřeberného množství zpráv a emailů pomocí moderních technologií, a tím neustále „pokoušíme“ svoji koncentraci.

Digital learning

Mobilní telefon hraje prim v oblasti digitálního vzdělávání

Učení se musí stát součástí každodenních návyků jednotlivce a neměnit jeho zvyklosti. Klíčem k úspěchu je bezproblémové učení napříč zařízeními se snadným přístupem a uživatelsky přívětivým prostředím, jež se propojí s tím, jak lidé používají svá zařízení.

Gamifikace neboli využití herních principů a sociální učení

Gamifikace a zavedení sociálního aspektu do učení se stane součástí úspěšné strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, pro níž je stěžejní obsah. Ten by měl být zajištěn v jednoduché, poutavé formě, šité na míru cílové skupině, a tím přinést do studia zábavný element.

Možnost studovat s přáteli a navzájem se posouvat dále dodá na přitažlivosti učení. Jen tak se lidé budou zas a znovu se zájmem vracet, lačni po informacích.

Video

Můžeme pozorovat poměrně ustálený trend – lidé čtou méně a sledují více video nahrávky. Ty by měly být krátké a poutavé. Nedoporučuje se, aby byly delší než dvě minuty. Jinak se poruší koncepce microlearningu. Nicméně, v případě zájmu o studium jsou lidé ochotni sledovat i delší video nahrávky, tedy jsou-li dostatečně přitažlivé, se zajímavým obsahem a  korespondují v dané chvíli se zájmem jednotlivce.

Umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita

Díky adaptivnímu učení vycházejícího z chytrého algoritmu/ díky umělé inteligenci bude mít uživatel pocit jakoby studoval se soukromým učitelem 24/7. Je to jako vztah rodiče a dítěte, kteří se od sebe vzájemně učí. Systém se učí od uživatele  a uživatel se učí od systému.

Virtuální a pozměněná realita dodá učení další dimenzi. Představte si, že lidé budou schopni využít polohu i čas k získání informací, které absorbují a zároveň si i učí. V kombinaci s adaptivní metodou učení si jsme schopni představit aplikace, jež budou schopni předvídat, co dalšího je potřeba, aby se člověk naučil.

Cenový model Pay-for-Use

Obchodní model v oblasti vzdělávání se mění. V minulosti investovaly organizace značnou část svého kapitálu do vzdělání. Tyto investice byly dlouhodobého charakteru – zakoupení LMS systému, online studijních materiálů a s nimi spojených podpůrných služeb. Trvalo roky, než byly vybudovány obchodní případy k těmto investicím, což vrhlo v rámci organizace špatné světlo na  HR oddělení a oddělení vzdělávání.

Dny utrácení milionů za vzdělávací platformy jsou u konce. Přichází model Pay-for-Use (neboli cenový tarif založený na principu „kolik toho uživatel použije, tolik zaplatí”), jenž se využívá jako obchodní nástroj v mnoha jiných oborech, dokonce i v oblasti firemního designu. Tak proč jej neaplikovat u vzdělávání? 

gamification of learning

Není nyní čas na změnu?

Je jedno, v jaké fázi se vaše vzdělávací strategie nachází. Není těžké jít s trendem. DuoTrainin byl navržen tak, aby uživatelům zajistil studium ve formě microlearningu s prvky šitými na míru jednotlivci v organizaci (viz metodika DuoTesting), a to z volitelného zařízení. DuoTrainin kombinuje výhody inteligentní platformy na bázi microlearnignu s výhodami online knihovny, jež má neomezený potenciál, a s LMS systémem. Navíc DuoTrainin využívá modelu Pay-for-Use, jenž se dokáže ve značné míře přizpůsobit potřebám jedinců. Můžete tak použít finanční prostředky pouze na vzdělávání zaměstnanců, jež obsahuje prvky personalizace, a kolegové tento způsob využijí ve chvíli, kdy ho skutečně budou potřebovat a ještě se budou bavit.

Nyní se můžete spojit jedním kliknutím tlačítka a zjistit, jaká by měla být vaše firemní strategie v oblasti rozvoje a vzdělávání.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×