Navigate / search

Ahrend receives cradle-to-cradle company award

Ahrend received the cradle-to-cradle company award from Michael Braungart, one of the founders of the cradle-to-cradle concept. Ahrend’s commitment to integrate the cradle-to-cradle philosophy in the entire organisation was the main reason for being awarded.

Read the article (in Dutch) here below or via the link.

Ahrend is in Berlijn onderscheiden met de Cradle to cradle Company Award. Ahrend kreeg de prijs vanwege haar prestaties op het gebied van het verduurzamen van haar bedrijfsvoering.

Voor Ahrend namen marketing- en communicatiemanager Remon van Rijn en Paul Zuidema directeur Sales West-Europa de award in ontvangst uit handen van prof. dr Michael Braungart. Bij de toekenning van de award was voor Braungart vooral het commitment van Ahrend om gehele bedrijfsvoering te ‘vercradlen’ van doorslaggevend belang.

Inmiddels heeft Ahrend drie cradle-to-cradlecertificaten verkregen. Om in aanmerking te komen voor deze certificaten moeten de producten voldoen aan zeer strenge en harde dat wil zeggen objectief meetbare eisen op het gebied van materiaalkeuze, productiewijze, demontage en hergebruik.

Ahrend is al lang bezig met het verduurzamen van producten en productieprocessen. Zo werden naar eigen zeggen afval, waterverbruik en CO2-uitstoot sinds referentiejaar 1990 met tientallen procenten gereduceerd, ondanks een significante verhoging van de productievolumes. Het waterverbruik nam in die periode af met 85%, gevaarlijk afval met 88%, de emissie van oplosmiddelen met 95% en de CO2-uitstoot met 70%. Ahrend heeft zich ten doel gesteld de kringlopen in 2020 te sluiten en in dat jaar tevens CO2-neutraal te produceren.

Samen met C2C-organisatie EPEA neemt Ahrend deel aan een groot aantal projecten. Deze zijn gericht op de toepassing van nieuwe materialen, het sluiten van de kringlopen, CO2-neutraal en waar mogelijk zelfs energiepositief produceren dat wil zeggen per saldo meer energie produceren dan consumeren. Twee van deze projecten hebben betrekking op het recyclen van schuim en het vervangen van chroom. Deze projecten moeten leiden tot nieuwe normen die breed toepasbaar zijn binnen en buiten de inrichtingsbranche.

via Duurzaam kantoor: Cradle to cradle Company Award voor Ahrend.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×